Заповед за провеждане на летен престой в общежитията за академичната 2020/2021 година

Уважаеми колеги,

Публикуваме Заповед № РД-19-215/02.06.2021 г. за провеждането на кампания по прием на заявления за използване на стаите в студентските общежития за периода на летните – неучебни месеци за академичната 2020/2021 година.

Студентите следва да заплащат самостоятелно размера на държаваната субсидия (съгласно чл. 23, ал. 4 от НПСОС (ПМС 235)) и пълния размер на изразходваните консумативи (съгласно т. 1.3 от Заповед №РД19-319/26.08.2020 г. на Ректора на СУ) считано от 20.07.2021 г. до 30.09.2021 г.

Подаването на заявления ще започне от 16.06.2021г. (Сряда) и ще продължи до 10.07.2021г. (Събота). Студентите трябва да заплатят задълженията си към ПСБО към момента на подаването на заявленията си и да ги подадат онлайн чрез сайта на Комисия по настаняване (http://students.uni-sofia.bg/kn/leten) – системата ще бъде активна на 16.06.2021 г.

Право на общежитие за летните неучебни месеци имат следните вече настанени студенти:

Студентите в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, обучаващи се в редовна форма на обучение, държавна поръчка или платено обучение, семестриално завършили през 2020/2021 и прекъснали студенти за 2020/2021 академична година в СУ „Св. Климент Охридски“, както и завършилите през учебната 2020/2021 година бакалавърска степен, които ще продължат през 2021/2022 учебна година в магистърска степен.

Одобрените заявления ще бъдат удължени със следните срокове:

  • На студентите в ОКС „Бакалавър“, които през учебната 2021/2022 ще бъдат във втори, трети или четвърти курс – до 11.09.2021 г.;
  • Семестриално завършили студенти през академичната 2020/2021 година  се удължават до 20.08.2021 г.
  • На студентите завършващи ОКС „Бакалавър“, които през учебната 2021/2022 ще бъдат кандидат-магистри в Софийски университет – до 30.08.2021 г.
  • На студентите от магистърските специалности „Mедицина“, „Право“, „Балканистика“, „Славянски филологии“ и „Фармация“, които през учебната 2021/2022 година ще бъдат във втори, трети, четвърти или пети курс – до 11.09.2021 г.
  • На всички останали студенти в магистърска степен на обучение, които през учебната 2021/2022 г. ще бъдат във втори или трети курс – до 11.09.2021 г.;
  • Семестриално завършили студенти през академичната 2019/2020 година , които към момента са настанени в общежитие, НЯМАТ право на летен престой и следва да напуснат в срок от 10(десет) дни от датата на изтичане на настанителната заповед.
  • Прекъсналите студенти се удължават до 20.08.2021 г., като същите при подаване на документи за настаняване за учебната 2021/2022 година, задължително прилагат уверение по образец от факултета, че могат да запишат следващ курс.
  • На завършващите студенти, на които първата държавна изпитна сесия или сесия за защита на дипломни работи е през септември/октомври 2021 г., настанителният период да бъде удължен до съответната дата на изпита/защитата на дипломната работа, като същите не се налага да подават документи за участие в класацията. Точната дата се доказва с уверение издадено от отдел „Студенти“ на съответния факултет;
  • При подаване на декларация за летен престой, всички студенти потвърждават, че са запознати с Правилника за ползване на студентските общежития на СУ, Наредбата за ползване на студентските общежития и столове (ПМС235), Заповед № РД19-291/22.07.2020 г и настоящата заповед.


Студентите, незаявили желание за летен престой, трябва да освободят заеманите от тях стаи в срок до 10(десет) дни, считано от датата на прекратяване правото на ползване на студентските общежития.

Разгледайте заповедта и при въпроси се свържете с нас!

Свалете я в PDF файл.