Семинар, организиран съвместно от Международния съюз на адвокатите (UIA), Висшия адвокатски съвет (ВАдвС) и Софийски адвокатски съвет (САС)

SSava

Медицинската отговорност, разглеждана интегрално в гражданското право, в наказателното право, в административното право и в дисциплинарните производства, при застраховката „Професионална отговорност“ на лекари, медицински работници и здравни заведения, както и законодателното развитие на проблема остават във фокуса на практикуващите адвокати. Преди две години по темата за „Лекарска (медицинска) грешка” бяха изразени мнения от представители на Българската адвокатура, на адвокати от страни от Европейския съюз и от Международния съюз на адвокатите (UIA), също и на изявени представители на доктрината, на съдии и експерти-медици...

Прочетете повече

Студентски съвет се пребори за по-високи стипендии

SSava

Уважаеми колеги,

Днес на среща между представители на Студентски съвет на Софийски университет и на Националното представителство на студентските съвети и представители, с Министъра на образованието и науката и представители на Министерството на финансите бе постигнато съгласие за увеличение на парите, отделяни от държавния бюджет за студентски стипендии:

⇒ парите за държавни стипендии ще бъдат увеличени с 20% считано от зимния семестър на 2016/2017 учебна година;...

Прочетете повече

Становище в подкрепа на кампанията #BringINGRIDback на студентите от специалност „Европеистика“

SSava

Уважаеми г-н Ректор,

Уважаеми членове на Академически съвет на СУ „Св. Климент охридски”,

Студентски съвет е университетска структура, която не само следи за спазване правата на студентите, но и подхранва стремежа на Академичната общност към удовлетворяване на техните интереси и потребности като учащи в най-престижния български университет.

Напълно наясно сме с критериите, подпомагащи вземането на информирано решение от страна на Академически съвет относно продължаване на трудовото прав...

Прочетете повече