Студентска академия

SSava

Студентският съвет на Университета в партньорство с Националния младежки форум за първи път в академичните среди организира специална Студентска Академия. Академията представлява две 5-дневни обучения и се създава, за да изпълни няколко цели. 

Нейният първи етап е насочен към усвояването и развитието на граждански компетенции и разбирания, вникване в същността и ролята на академичната общност, дебатирането, лидерството и изобщо аспекти от съвременността и студентския живот и опит, които биха били полезни както за личностното развитие на участниците, така и за общността, от коят...

Прочетете повече

Кандидатури за членове на ФСС при ФзФ (представители на учащите в ОС на ФзФ)

фсс

Уважаеми колеги от Физически факултет,

От 00:01 ч. на 20 май (сряда) до 23:59 ч. на 24 май (неделя) студентите в редовна форма на обучение от Физически факултет могат да гласуват за своите представители в Общото събрание на ФзФ. 

Обжалването на резултатите ще се случи: от понеделник 25 май до петък 29 май вкл. на fss.elections@students.uni-sofia.bg

Гласуването за студентите ще се проведе чрез електронната анкетна система на Университета, намираща се на адрес ...

Прочетете повече

Краен срок за кандидатстване за квотата на учащите за изборите за ОС на факултетите

фсс

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че ще бъде удължен срока за кандидатури за представители на учащите в Общите събрания на факултетите (Факултетните студентски съвети):


 

  • Стопанския факултет – до неделя 17 май 23:59 ч.

  • Факултет по начална и предучилищна педагогика – до неделя 17 май 23:59 ч.

  • Физически факултет – до неделя 17 май 23:59 ч.

⇒ ПРИЕМ НА КАНДИДАТУРИ – посочено е според факултети
⇒ РАЗГЛАС...

Прочетете повече