Програма Net4Work на ФПББ

Net4Work

Уважаеми колеги,

Програмата Net4Work на Фондация „Помощ за благотворителността в България” (ФПББ) подкрепя активни и мотивирани младежи в неравностойно положение, като им предлага възможности за стажове, почасова или пълна трудова заетост.

Програмата е отворена специално за млади хора от уязвими групи – младежи, отгледани в домове, младежи без родители или с един родител, социално слаби. Ако желаете да се включите – изпратете ни CV, ние ще...

Прочетете повече

Избори за ФСС на Физически факултет

ФСС2

Уважаеми колеги от Физически факултет,

От днес 17 декември 2014 г. до вторник 23 декември 2014 г. вкл. в 23:59 ч. студентите в редовна форма на обучение от Физически факултет могат да гласуват за своите представители във Факултетния студентски съвет при Физически факултет. Гласувайте, важно е да покажете, кой трябва да Ви представлява на факултетно ниво.

Гласуването ще се проведе чрез електронната анкетна система на Университета, намираща се на адрес ...

Прочетете повече

Частични избори за Студентски съвет – РЕЗУЛТАТИ

SSava

Уважаеми колеги,

след изтичане на срока за възражения ЦИК оповестява последните резултати от изборите за попълване на квотите в СС.
Срокът за жалби срещу решенията на ЦИК изтича в края на понеделник (22.12), а самите жалби се приемат по установения в Правилата ред, който можете да намерите тук – http://students.uni-sofia.bg/?p=6190

Изключително много искаме да благодарим на нашите приятели от факултетните студентски съвети и на всички останали студенти, които се включиха като доброволци в провеждането на изборите, като намериха как да отделят о...

Прочетете повече