Предварително класиране за държавните стипендии по успех [зимен семестър 2014 г.]

кво

Предварително класиране за държавните стипендии по успех за зимния семестър на 2014/2015 г.

Класация по факултети:

 

 

Прочетете повече

Нов проекто-правилник на Студентски съвет

SSava

Уважаеми колеги,

Поради заинтересованост от страна на учащи, във връзка с бъдещия правилник на Студентски съвет, ние решихме да споделим работния вариант с вас.

Това не е финалният вариант на бъдещия правилник. Той подлежи на преглед и гласуване от членовете на Студентски съвет и след това минава през отдел "Правен", който да констатира законосъобразността и непротиворечието с други правилници и наредби на СУ или закони на Република България. След това Правилникът се утвърждава и влиза в сила след приемането му от страна на Академичения съвет на СУ...

Прочетете повече

Избори за ФСС на ФзФ

фссфзф

Уважаеми колеги от Физически факултет,

От днес, 17ти Ноември 2014г. до 23:59ч. в петък, 28ми Ноември 2014г., студентите в редовна форма на обучение от Физически факултет, могат да попълнят формуляри за кандидатстване за членство във Факултетния студентски съвет на своя факултет.

Подаването на формуляри ще се осъществява онлайн на адрес – http://fss.phys.uni-sofia.bg/node/1. Повече информация можете да получите на сайта на ФСС на ФзФ http://fss.phys.uni-sofia.bg или на fss...

Прочетете повече