Предложения за промяна на ЗВО

2014-09-07_160619

Уважаеми колеги,

Във връзка с приетата от Министерския съвет  Национална стратегия за развитие на Висшето образование и разписаните в Плана за действие по нея цели (документите можете да намерите тук – https://www.mon.bg/?go=page&pageId=74&subpageId=143 )

 предстои обсъждане и промяна на Закона за висшето образование (ЗВО).

В краткия срок, който ни беше даден, Студентски съвет при СУ „Св. Климент Орхидски”  изготви следните ПРЕДЛОЖЕНИЯ за изменения и допълени...

Прочетете повече

Решението на Академически съвет за семестриалните такси в СУ

SSava

Уважаеми колеги,

Днес от 16:00 часа се състоя заседание на Академичния съвет на Софийски университет, където се коментира предварително обсъжданото увеличение на семестриалните такси. По-рано днес Студентски съвет обяви официално своята позицията  по въпроса и изнесе резултатите от първия за Университета общостудентски референдум.  На заседанието на АС днес  по предложение на проф...

Прочетете повече

„ПРОТИВ“ увеличението на таксите, „ЗА“ съвместно търсене на решение

SSava

Председателят на Студентски съвет – Даниел Стоев свика извънредно заседание на общото събрание вчера (24.02.2015). Основна тема беше обсъжданото от ръководството на Университета повишение на семестриалните такси и финансовите проблеми, пред които е изправена Университета. По време на дискусията, в която участваха студенти и представители на Факултетните студентски съвети, се засегнаха различните аспекти на проблема...

Прочетете повече