Ред за напускане

Ред за напускане на общежитие:

  1.  Задължително преди да предприемете напускане трябва да отиде до Управилеля-домакин на блока, в който живеете до момента, за да се запишат данните за разходения ток до момента на напускане.
  2. Отивате на касите на Поделение „Социално-битово обслужване“ и плащате за напускане на стаята си.

  3. С касовата бележка отивате при Управителя-домакин на блока.

  4. Напускате по документи при Управителя-домакин и след като вече сте изнесли вещите си и сте оставили стаята в изряден вид.

  5. При напускането Управителят-домакин ще Ви издаде обходен лист. С този обходен лист след това можете да поискате да Ви бъде върнат внесения гаранционен депозит, който се получава на касите на Поделение“Социално-битово обслужване“.

!!!Ако студентът не напусне по надлежния ред, ще му бъдат спрени административните права към Университета.

Готови сме да отговаряме на Вашите въпроси, в случай, че имате нещо неясно. Можете да се свържете с нас, чрез някой от начините за връзка описани в секция „контакти“ на сайта ни.

Тук сме за Вас!

 

 

How to leave the student dormitory:

  1. Before you begin the process of departure, you MUST first go to the Dormitory Manager of the block you live in, so that they can evaluate how much you must pay for electricity (until the day of your departure).
  2. You must then go to the cashier desk of the Dormitory Administration (block 42 B) and pay for ROOM DEPARTURE (PAY TO LEAVE).
  3. You must then go to your Dormitory Manager, carrying the receipt the cashier gave you.
  4. You must tell your Dormitory Manager you want to depart from your dorm, you will then fill in the needed paperwork.

! You must have taken all of your luggage by that point of your departure. You must also have the room in pristine condition (as best as possible, given certain conditions).

  • Your Dormitory Manager will give you a Detour List, with which you can demand to have your initial accommodation deposit returned at the cashier desk of the Dormitory Administration. (block 42 B)

!!! If the student does not follow these steps correctly and departs unlawfully, they will have their administrative rights at Sofia University suspended.

We are here to answer all your questions in case there is something you do not understand or we have missed to state. You can contact us via contact information you can find in Contacts here, on this website.

We are here for you!