Кои сме ние ?

Комисията по настаняване в общежитията на Софийски университет “Св. Климент Охридски” е орган, ежегодно избиран от Студентския съвет на Университета на конкурсен принцип.

Комисията по настаняване извършва цялата настанителна кампания в студентските общежития на Университета: от приемането на молбите, тяхната обработка, въвеждането им в електронна система до обявяването на класирането.

Можете да се свържете с нас по различни начини описани в секция “Контакти” на настоящия сайт, ние сме готови да отговорим на Вашите въпроси и да Ви помогнем, когато имате нужда от помощ.

Тук сме за Вас!

 

База

Софийски университет “Св. Климент Охридски“ разполага с 6300 легла в общежитията на Студентски град – София. Този материален фонд се стопанисва и поддържа от университетското поделение “Социално-битово обслужване”.

Подаване на молба

Може да подавате молба изцяло онлайн, без да идвате на място в офиса на Комисията.

Онлайн система за плащане на наеми и консумативи

От ноември 2018 всички студенти, ползващи общежития могат да проверяват и плащат онлайн своите месечни наеми и консумативи.

Често задавани въпроси към Комисията по настаняване

Това са едни от най-често задаваните ни въпроси. Прочетете ги, преди да решите да се свържете с нас.

Документи се подават преди началото на всяка академична година по дати, определени със заповед от Ректора. Задължително е всяко заявление да съдържа снимка, сканиран акт за раждане и подписана декларация, че сте психично здрави, която се попълва онлайн, т.е. не е нужно ходене при лекар. Семейните студентие и студентите, които се настаняват без класиране прикачват и допълнителни документи, описани в настоящата заповед.

Да, може да подадете молба на хартия в офиса на Комисията или онлайн. Комисията по настаняване ще разгледа молбата ви и при положителен отговор ще се свърже с вас, за да ви обясни процедурата по смяна на стаята. Може да сменяте стаята си само два пъти за една учебна година.

Да, можете. За целта ще ви бъде необходимо разменно писмо, което може да получите от Комисията по настаняване.

Ако до 14 работни дни не получите отговор от Комисията по телефон или и-мейл адрес, моля обадете се на посочения телефон или елате на място в Комисията. Възможно е, заради многото молби да се пропуснали разглеждането на вашата.

В персоналните стаи се настаняват докторанти в последна година на обучение или студенти с 70% и повече нетрудоспособност.

Не, за съжаление нямате право да изберете това. Настаняването се извършва на случаен принцип.

При това положение, Вие вероятно сте подали заявление за летен престой и сте настанени до 10 септември. Трябва да подадете заявление-декларация за участие в класацията за общежития. Подавате заявлението си чрез профила си като бакалавър в СУСИ с данните си от бакалавърската степен, като отбелязвате, че сте магистър първи курс, съответно държавна поръчка или платено обучение (в зависимост от това в каква магистратура ще сте). В полето за успех, вписвате успехът си от четвърти курс, без да включвате при пресмятането оценките от държавните изпити/дипломна работа, без оценките от факултативни дисциплини, пресмята се само на база оценки от задължителни и задължително-избираеми дисциплини по учебен план.

Поделение “Социално-битово обслужване”

Задачите на Поделение „Социално-битово обслужване“ са свързани с поддръжката на функционалното и експлоатационното състояние на университетските общежития и столове, предназначени за студентски нужди. Поделение “Социално-битово обслужване” стопанисва общо 10 блока със 17 входа позиционирани в рамките на ж.к. “Студентски град” – София.

Приемно време:

Работното време:

Понеделник: Не работим

Вторник: 08:30 – 12:30

Сряда: 08:30 – 12:30

Четвъртък: 08:30 – 12:30

Петък: 08:30 – 16:30

Пощенски адрес:

Софийски университет “Св. Клиемент Охридски”
Поделение “Социално-битово обслужване”
Комисия по настаняване в общежитията на СУ
ж.к. “Студентски град”, блок 42, вход “Б”
Кабинет 100, в ляво от ниското тяло на касите

Телeфон за връзка:

02 / 86 22 916 (само в приемното време на Комисията)