Подаване на заявления за летен престой

Уважаеми колеги,

От 1 юни 2015 (понеделник) стартира кампанията по подаване на заявления-декларации за летен престой. Такова заявление трябва да подадете ако желаете да използвате стаята си през летните неучебни месеци, до излизане на класацията за следващата учебна година.

Управителния съвет на Поделение „Социално-битово обслужване“ с протокол №2 от 21.05.2015г. утвърди правилата за провеждане на кампанията по приемане на заявленията за летен престой, ето и по-важните неща, които трябва да знаете:

⇒ Право да ползват общежитие през летните неучебни месеци имат студентите в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ обущаващи се в редовна форма на обучение, държавна поръчка в СУ „Св. Климент Охридски“ и които към момента на подаване на заявление-декларация за летен престой не са напуснали стаята, която обитават.

⇒ Подаването на заявления-декларации да се осъществи от 01.06 до 20.07.2015г. вкл. по електронен път през сайта на КН. Студентите срещнали затруднение с подаването на заявлението-декларация по електронен път, могат да го подадат на място в офиса на КН в обявеното приемно време.

⇒ При подаване на заявление-декларация, всички студенти потвърджават, че са запознати с текстовете на Заповед №РД19-179/27.04.2015 на Ректора на СУ, с Правилника за ползване на студентските общежития на СУ, Наредбата за ползване на студентските общежития и столове (ПСМ 235), както и че при некласиране на класацията за учебната 2015/2016 година ще освободят заеманите от тях стаи не по-късно от 2 дни след излизане на класацията.

⇒ За неучебните дни студентите следва да заплащат самостоятелно размера на държаванта субсидия (съгласно чл. 23, ал 4 от НПСОС (ПМС 235)) и пълния размер на изразходваните консумативи (съгласно т. 1.3 от Заповед №СБ-03-42/28.06.2007г. на Ректора на СУ).

Заявлението си можете да подадете тук. За да бъде одобрено трябва да сте заплатили дължимите си суми към момента на подаване за заявлението. Ако има проблем с Вашето заявление, ние ще се свържем с Вас.

Пълния текст на правилата за летен престой можете да прочетете тук.