Ред за настаняване

Редът за настаняване през 2019/2020 ще бъде обявен скоро.