Трайно наличие на свободни места за 2020/2021

‼‼ С решение № 5 / 02.11.2020 г. Комисия по настаняване обявява трайно наличие на свободни места. ‼‼

Право на общежитие имат всички студенти, които са редовна форма на обучение – държавно или платено обучение, на които не е налагано наказание „отстраняване от общежитие”.

Прекъсналите студенти, които желаят да използват общежитие за академичната година трябва да представят уверение от отдел „Студенти” на факултета, в което е посочено, че прекъсването е за първи път за периода на обучение.

Всички студенти подават електронни заявления чрез сайта на Поделение „Социално-битово обслужване”. Всяко заявление-декларация се разглежда в срок от 5 работни дни от Комисия по настаняване, като Вие може да следите статуса му чрез сайта, като ще получите и информация по служебната си електронна поща в СУ.

При желание за смяна на стаята, може да заповядате в офиса на Комисия по настаняване, където да напишете индивидуална молба.