Решение №2 от 28.10.2023 г. / Обявяване на Трайно наличие на свободни места

‼ С решение №2/28.10.2023 г. Комисия по настаняване обявява трайно наличие на свободни места.

✅ Право на общежитие имат всички студенти, които са редовна форма на обучение – държавно или платено обучение.

✅ Прекъсналите студенти, които желаят да използват общежитие за академичната година трябва да представят уверение от отдел „Студенти” на факултета, в което е посочено, че прекъсването е за първи път за периода на обучение.

✅ Семестриално завършили студенти през учебната 2022/2023 година, които не са положили успешно държавните си изпити или защити на магистърски тези.

‼ Всички студенти подават електронни заявления чрез сайта на Поделение „Социално-битово обслужване”. Всяко заявление-декларация се разглежда в срок от 5 работни дни от Комисия по настаняване, като Вие може да следите статуса му чрез сайта, като ще получите и информация по служебната си електронна поща в СУ. При желание за смяна на стаята, може да заповядате в офиса на Комисия по настаняване, където да напишете индивидуална молба или да ни пишете през контактната ни форма на адрес https://students.uni-sofia.bg/kn/requests/ .

‼ Можете да се запознаете с решението тук – https://students.uni-sofia.bg/kn/wp-content/uploads/2023/10/Решение-ТНСМ.pdf