Решение №1/18.04.2024 г. за Прекратяване на ТНСМ

Уважаеми колеги,

Комисия по настаняване взе решение относно преместването и настаняването на лицa в общежитията на СУ ,,Св. Климент Охридски“. Може да се запознаете с него тук

https://students.uni-sofia.bg/kn/wp-content/uploads/2024/04/Решение-№1_18.04.2024-отмяна-на-тнсм.pdf