Подаване на заявления

Уважаеми колеги,

Ето описание на най-важните моменти при подаването на заявленията:

Вход в системата

Когато отворите сайта https://psbo.uni-sofia.bg/, страницата трябва да изглежда по следния начин:

Трябва да изберете най-лявата опция, т.е. опцията Настаняване.

За да влезете в самата системата, е нужно да имате регистрация в СУСИ. Регистрация в СУСИ получава всеки студент при приемането си в Университета.

Първо трябва да проверите данните си за достъп до СУСИ. Потребителското си име можете да разберете от тук.

За първокурсниците: след като се уверите, че имате СУСИ акаунт, трябва да си заявите имейл в университетската пощенска система ZIMBRA, това става от тук.

Untitled

Първата парола на първокурсниците за влизане в СУСИ, респективно в имейлите ZIMBRA, е ЕГН-то на студента. В случай че срещнете проблеми, без значение от кой курс сте, можете да се обърнете към СУСИ администраторите по факултети.

Трябва да въведе данните си от СУСИ на тази страница, за да продължите напред към заявлението:

От страницата, към която сте пренасочени, след като сте натиснало „Вход“, трябва да изберете най-лявата опция за подаване на заявлението си, а от останалите опции можете съответно да прегледате молбата си след подаването ѝ, да проверите дали сте класирани и да проверите информацията, която СУСИ предоставя за Вас (Студентски статус, успех и т.н.).

След избиране на „Подаване на заявление – декларация“ ще бъдете поканени да изберете дали искате да подадете молба като несемеен студент или като семеен. Разликата е: семейни молби подават семейства, които имат сключен граждански брак, или самотни майки. В молбата се вписват данните и на двамата партньори, както и на детето (ако има). Ако Вие не сте семеен студент, тоест нямате сключен граждански брак, Вие подавате несемейна молба (това е общия случай, 99% от приеманите молби са от този тип). Ако искате да живеете с Ваш брат или сестра, подавате несемейна молба. По-надолу ще видите къде се вписва желанието за съжителство.

Ще разгледаме случая с подаването на несемейна молба, тъй като подаването на семейните е по аналогичен принцип.

Заявлението се състои от няколко панела, включващи различни данни:

1. Панел Информация от СУСИ

Ще имате възможност да прегледате информацията, която СУСИ предоставя.

Ако всичко е вярно, можете да продължите напред към

2. ПАНЕЛ „ЛИЧНИ ДАННИ“

Най- отгоре трябва да прикачите снимка. Важно е да прикачите снимка във формат за документи (а не например снимка от парти, снимка от огледалото в тоалетната и пр.) Ако снимката не е във формат за документи, Вашето заявление няма да бъде одобрено.

Следва попълването на стандартната лична информация – имена, пол, адрес и т.н, както и данни от документа за самоличност. Не забравяйте да попълните кой курс ще бъдете, както и Вашия телефон. Ако има проблем със заявлението Ви, ще получите обаждане от член на Комисия по настаняване.

Третата част на панела е свързана с информацията Ви от университета. Въпреки че тук има доста полета, от Вас не се изисква да попълните всички – някои са вече попълнени. Вие трябва да попълните само полетата „Курс през учебната 2018/2019“ и „Образователна степен“. Всички други полета са попълнени, данните в тях са взети от Вашите данни в СУСИ.

Следващата част от този панел имате възможност да изявите желание за съжителство с брат/сестра:

Второто – ако искате да живеете с брат/сестра, които учат в друго ВУ в София и са в по-висок от Вашия курс на обучение.  А за третото, за съответния студент от другото ВУ трябва да бъде предоставено разменно писмо.

Много е важно да продължите да скролвате по- надолу, тъй като там ще намерите всички останали декларации, които преди Ви карахме да попълвате на хартия, както и декларация за обработването на личните Ви данни.

Ето и пример как ще изглеждат декларациите:

Трябва да прочетете всяка една от декларациите и ако сте съгласни и желаете да продължите, трябва да се съгласите с тях, натискайки празното квадратче до „съгласен/съгласна съм с условията“. Не всички декларации са валидни за всички, така че е важно да прочетете ВСИЧКИ и да се съгласите ЕДИНСТВЕНО с тези, които се отнасят до Вас.
Декларациите, които трябва да бъдат попълнени от ВСИЧКИ са: GDPR, Декларация 1 (за непритежаване на жилище), Декларация 2 (за адресната  регистрация) и Декларация 3 (относно психичното здраве).

2. ПАНЕЛ „ДОКУМЕНТИ И ПРЕДИМСТВА“

В този панел има малки разлики между новоприетите студенти и студентите от горен курс.

На първо място ето тук горен курс отбелязват дали желаят да запазят стаята си, а както горен, така и първи курс, могат да въведат преференции за съжителство:

Даваме Ви възможност да изберете с кого искате да живеете (само при възможност, тоест достатъчно стаи), но не и къде (не можете да изберете блок и стая). Ако отбележите, че искате съжителство, имате право да изберете до още двама души, студенти на Софийски университет. Ще трябва всеки да отбележи имена и ЕГН на всеки от другите , за да може системата да зачете желанието. Ако двама отбележат трима, но третия е пропуснал някой, желанието не се зачита.

Опцията за запазване на стая е САМО за горен курс. Чрез нея изразявате желание да живеете в стаята, в която сте живели до сега. Ако отбележите това, Комисия по настаняване е длъжна да Ви настани там.

В началото трябва да отбележите дали се ползвате с предимства при класиране или не. Видовете предимства може да прочетете с подробно обяснения в секциите „за горен курс“ и „за първи курс“ на настоящия сайт. Ако се ползвате с предимство, отбелязвате „да“ и добавяте съответните документи. Освен показаните, разбира се, има още много.

Последната част от този панел декларирте успеха си от предходната година, който сте пресметнали сами или с помощта на СУСИ и даже имате поле за молби към КН:

4. ПАНЕЛ „ПРЕГЛЕД НА ЗД“

(ЗД = заявление-декларация)

В този панел накрая имате възможност да прегледате всичките си данни за грешки и при нужда да ги редактирате, натискайки най-горе панела, в който искате да се върнете. Ако всичко е наред, преминавате напред и изпращате заявлението си за преглед от член на Комисия по настаняване. Когато заявлението Ви бъде одобрено, ще получите известие по имейл (имейла Ви в университетската поща ZIMBRA).

Ако срещате трудности с подаването на заявлението, можете да го направите и на място,  в офиса на Комисия по настаняване, където обаче отново ще трябва да го попълвате онлайн. Опция за хартиен носител от тази година вече НЯМА. За Ваше и наше удобство Ви препоръчваме, ако имате затруднения, да ни позвъните по телефона. В 99% от случаите проблемът може да бъде разрешен дистанционно по телефон, имейл, лично съобщение или питане във форума.

Готови сме да отговаряме на Вашите въпроси, в случай че имате нещо неясно. Можете да се свържете с нас чрез някой от начините за връзка, описани в секция „Контакти“ на сайта ни.

Тук сме за Вас!