Класация и настаняване 2019/2020

Класацията да бъде обявена на 14.09.2019 г. (събота) в интернет страниците на Комисия по настаняване и Поделение „Социално – битово обслужване“ и на информационните табла, изнесени пред офиса на КН, блок 42, вх.Б

Настаняването в общежитията на класираните да се извърши в следните срокове:

ГОРЕН КУРС, включително магистри
Възможни дати за настаняване Факултети
  16.09.2019 г.   ЮФ, ФХФ, ИФ
  17.09.2019 г.   ФКНФ, ФЗФ, ФЖМК
  18.09.2019 г.   ФМИ
  19.09.2019 г.   ФСЛФ, ГГФ, МФ
  20.09.2019 г.   БФ, ФФ
  24.09.2019 г.   ФНОИ, СТФ, БОГФ, ФП
  ПЪРВИ КУРС
  Възможни дати за настаняване   Факултети
  25.09.2019 г.   ЮФ, ФХФ, ИФ
  26.09.2019 г.   ФМИ
  27.09.2019 г.   ФКНФ, ФСЛФ, ФЖМК
  28.09.2019 г.   ФЗФ, ГГФ, МФ
  30.09.2019 г.   БФ, ФФ
  01.10.2019 г.   ФНОИ, СТФ, БОГФ, ФП
  ВТОРИ ДАТИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ – ПЪРВИ И ГОРЕН КУРС
  Възможни дати за настаняване   Факултети
  02.10.2019 г.   ЮФ, ФХФ, ИФ
  03.10.2019 г.   ФКНФ,ФЗФ,ФЖМК
  04.10.2019 г.   ФСЛФ, ГГФ, МФ
  07.10.2019 г.   ФМИ, БФ, ФФ
  08.10.2019 г.   ФНОИ,СТФ,БОГФ,ФП