За всички студенти, чакащи своята диплома – специалност „Право“

Уважаеми колеги,
На основание правилника за ползване на студентските общежития към Софийски университет „св. Климент Охридски“ и заповед на ректора (РД19- 239 / 23.07.2018г.) за настаняване на редовно учащи студенти. 🙂

ПРАВИСТИ, които успешно са преминали своите държавни изпити и чакат да им бъде издадена диплома ЩЕ бъдат с краен срок за настаняване – 19.07.2019г, без да се ползват с право на летен престой и БЕЗ право на последващо удължаване на престоя. ⚠️
Горното важи за прависти, които са имали държавни изпити СЛЕД месец септември 2018г. ⚠️

Прависти, които са семестриално завършили с повече от една академична година (последователно) СЛЕДВА ДА напуснат, стаите обитавани от тях, до 7.05.2019. ⌛