ФХФ тагнати постове

Записване на новоприети студенти [КСК 2017 г.]


Уважаеми бъдещи първокурсници, в тази статия можете да откриете информация за кампанията по записване в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Препоръчваме предварително да се запознаете с необходимите документи, начина им на попълване, таксите за семестъра и съответната електронна карта, както и местоположението на съответната каса и отдел „Студенти“.

⇒ Класирания

Прочетете повече

Записване на новоприетите студенти [2016 г.]

СТАТИЯ ЗА 2017 г.

Уважаеми бъдещи първокурсници, в тази статия можете да откриете информация за кампанията по записване в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Препоръчваме предварително да се запознаете с необходимите документи, начина им на попълване, таксите за семестъра и съответната електронна карта, както и местоположението на съответната каса и отдел „Студенти“.

⇒ Класирания

Прочетете повече

Резултати от изборите за ФСС при ФХФ (представители на учащите в ОС на ФХФ)

Уважаеми, колеги

Ето и резултатите от изборите. Гласували: 69 души
 

Кандидат:

Брой гласове:

Стояна Пенева

13 гласа

Симеон Георгиев

12 гласа

Стефания Гайдарова

8 гласа

Цветелин Илиев

7 гласа

Димитър Б...

Прочетете повече