Философски факултет тагнати постове

Записване на новоприети студенти [КСК 2017 г.]


Уважаеми бъдещи първокурсници, в тази статия можете да откриете информация за кампанията по записване в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Препоръчваме предварително да се запознаете с необходимите документи, начина им на попълване, таксите за семестъра и съответната електронна карта, както и местоположението на съответната каса и отдел „Студенти“.

⇒ Класирания

Прочетете повече

Завърши 31-вото издание на интердисциплинарната конференция на Философски факултет в Гюлечица

В периода 12.05-17.05 се проведе 31-вото издание на философската конференция, организирана от ФФ към Софийския университет в Гюлечица. Конференцията създава завидни условия за междудисциплинарно опознаване и обогатяване на преподаватели, докторанти и студенти в области като философия, социология, културология, филология и др. Високото академично ниво допринася както за разкриването на непознати хоризонти в научната дейност на участниците, така и за падането на условните граници, в които всяка дисциплина повече или по-малко съществува...

Прочетете повече