ФзФ тагнати постове

Записване на новоприети студенти [КСК 2017 г.]


Уважаеми бъдещи първокурсници, в тази статия можете да откриете информация за кампанията по записване в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Препоръчваме предварително да се запознаете с необходимите документи, начина им на попълване, таксите за семестъра и съответната електронна карта, както и местоположението на съответната каса и отдел „Студенти“.

⇒ Класирания

Прочетете повече

Записване на новоприетите студенти [2016 г.]

СТАТИЯ ЗА 2017 г.

Уважаеми бъдещи първокурсници, в тази статия можете да откриете информация за кампанията по записване в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Препоръчваме предварително да се запознаете с необходимите документи, начина им на попълване, таксите за семестъра и съответната електронна карта, както и местоположението на съответната каса и отдел „Студенти“.

⇒ Класирания

Прочетете повече

Краен срок за кандидатстване за квотата на учащите за изборите за ОС на факултетите

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че ще бъде удължен срока за кандидатури за представители на учащите в Общите събрания на факултетите (Факултетните студентски съвети):


 

  • Стопанския факултет – до неделя 17 май 23:59 ч.

  • Факултет по начална и предучилищна педагогика – до неделя 17 май 23:59 ч.

  • Физически факултет – до неделя 17 май 23:59 ч.

⇒ ПРИЕМ НА КАНДИДАТУРИ – посочено е според факултети
⇒ РАЗГЛАС...

Прочетете повече