СУ тагнати постове

Записване на новоприети студенти [КСК 2017 г.]


Уважаеми бъдещи първокурсници, в тази статия можете да откриете информация за кампанията по записване в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Препоръчваме предварително да се запознаете с необходимите документи, начина им на попълване, таксите за семестъра и съответната електронна карта, както и местоположението на съответната каса и отдел „Студенти“.

⇒ Класирания

Прочетете повече

ПРЕМИЕРА НА ФИЛМА „БЕЗ ГРАНИЦИ“

Уважаеми колеги,

Заповядайте на премиера на филма „Без граници“ тази събота – 27 май от 18:30 часа в театър-лаборатория „Алма Алтер“.

В едно изречение този филм е една дръзка и неподправена среща между зрящи и незрящи. Между физически и формално зрящи и незрящи, защото си даваме сметка как тези политически коректниопределения всъщност са много условни и далеч не е толкова лесно да определиш някого като зрящ и друг като незрящ възоснова само на някаква физическа характеристика. Въпреки, че в случая тя енещо много съществено...

Прочетете повече

Анкета за подобряване на материалните условия в Софийски университет

Уважаеми колеги,

Студентски съвет на Софийски университет “Св. Климент Охридски” планира да разработи програма, която да насърчава активното участие на учащите в академичния живот на Университета. В тази връзка ни е нужно вашето мнение.

Молим Ви да попълните следната анкета, която отнема не повече от 3 минути.

Срокът за попълване на анкетата е 16 май 2017 г.

Прочетете повече