стопански факултет тагнати постове

Записване на новоприети студенти [КСК 2017 г.]


Уважаеми бъдещи първокурсници, в тази статия можете да откриете информация за кампанията по записване в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Препоръчваме предварително да се запознаете с необходимите документи, начина им на попълване, таксите за семестъра и съответната електронна карта, както и местоположението на съответната каса и отдел „Студенти“.

⇒ Класирания

Прочетете повече

International Week (IW) Bulgaria

“Международна седмица България”, или International Week (IW) Bulgaria, е проект от студенти за студенти – български и чуждестранни. Работата по проекта е доброволческа.

IW Bulgaria… Всичко започва с идеята на Десислава Стоянова, студент в Стопански факултет на СУ, да организира първата международна седмица в България. След изключително успешното ѝ провеждане през май 2011 година, страната ни вече е част от IW мрежата...

Прочетете повече