общежития тагнати постове

Записване на новоприети студенти [КСК 2017 г.]


Уважаеми бъдещи първокурсници, в тази статия можете да откриете информация за кампанията по записване в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Препоръчваме предварително да се запознаете с необходимите документи, начина им на попълване, таксите за семестъра и съответната електронна карта, както и местоположението на съответната каса и отдел „Студенти“.

⇒ Класирания

Прочетете повече

Избори за членове на Комисия по настаняване

Уважаеми колеги, Студентски съвет обявява конкурс за нови членове на Комисия по настаняване. В срок от 20.02.2017г. до 6.03.2017г. кандидатите трябва да изпратят на адрес     konkurskn@students.unisofia.bg следните документи:

        Сканирана студентска книжка със заверен летен семестър за учебната 2016/2017г.

        Кратко CV

        Мотивационно писмо

 

Конкурсът ще се проведе на 9.03.2017г. от 13:00ч. в зала 1 на Ректората и ще бъде в два етапа:

        Писмен тест...

Прочетете повече

Становище на Студентски съвет по отношение на статията “Кой решава за настаняването на студенти в общежитията?” в сайта bivol.bg

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Студентски съвет при Софийски университет „Св. Климент Охридски“ оценява желанието на граждански организации, обществени медии и отделни личности да се борят срещу организираната престъпност, срещу модела „Кой?“ и срещу несправедливостите от всякакъв характер, които се случват в нашата държава.

Този път, обаче, не сте на правия път. Освен проблемът с фактическите неточности, нехарактерни за Вашия сайт, намираме за завишена оценката за степента на обществен интерес към темата...

Прочетете повече