комисия по настаняване тагнати постове

Записване на новоприети студенти [КСК 2017 г.]


Уважаеми бъдещи първокурсници, в тази статия можете да откриете информация за кампанията по записване в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Препоръчваме предварително да се запознаете с необходимите документи, начина им на попълване, таксите за семестъра и съответната електронна карта, както и местоположението на съответната каса и отдел „Студенти“.

⇒ Класирания

Прочетете повече

Избори за членове на Комисия по настаняване

Уважаеми колеги, Студентски съвет обявява конкурс за нови членове на Комисия по настаняване. В срок от 20.02.2017г. до 6.03.2017г. кандидатите трябва да изпратят на адрес     konkurskn@students.unisofia.bg следните документи:

        Сканирана студентска книжка със заверен летен семестър за учебната 2016/2017г.

        Кратко CV

        Мотивационно писмо

 

Конкурсът ще се проведе на 9.03.2017г. от 13:00ч. в зала 1 на Ректората и ще бъде в два етапа:

        Писмен тест...

Прочетете повече

Резултати от избора за нова настанителна комисия

Уважаеми колеги,

На проведения избор за нови членове на Комисията по настаняване  на 11.01.2016г., след полагане на тест и интервю, са избрани следните кандидати:

⇒ Григор Стоянов – 97,75 точки;
⇒ Инес Иванова – 88,18 точки;
⇒ Десислава Попова – 85,14 точки;
⇒ Хюлия Коруасан – 78,14 точки;
⇒ Мира Николова – 75,92 точки;
 
Представяме на Вашето внимание оценителните карти на комисията:
Untitled-1Untitled-1Untitled-1Untitled-1
 
 
 
 
 
Untitled-1Untitled-1Untitled-1
 
 
 
 
...
Прочетете повече