ГГФ тагнати постове

Записване на новоприети студенти [КСК 2017 г.]


Уважаеми бъдещи първокурсници, в тази статия можете да откриете информация за кампанията по записване в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Препоръчваме предварително да се запознаете с необходимите документи, начина им на попълване, таксите за семестъра и съответната електронна карта, както и местоположението на съответната каса и отдел „Студенти“.

⇒ Класирания

Прочетете повече

Записване на новоприетите студенти [2016 г.]

СТАТИЯ ЗА 2017 г.

Уважаеми бъдещи първокурсници, в тази статия можете да откриете информация за кампанията по записване в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Препоръчваме предварително да се запознаете с необходимите документи, начина им на попълване, таксите за семестъра и съответната електронна карта, както и местоположението на съответната каса и отдел „Студенти“.

⇒ Класирания

Прочетете повече

Резултат от балотажа на изборите за ГГФ

Уважаеми колеги,

След проведен балотаж от 9-ти до 11-ти май, ще Ви представим резултатите от проведения вот.

Общо гласували 211 души:

  • Венцислав Борисов – 107 гласа

  • Теодора Христова – 51 гласа

  • Венелина Младенова – 31 гласа

  • Елизабет Станкова – 22 гласа

Така вече и последните двама души са избрани за ОС на ГГФ.

Прочетете повече