Биологически факултет тагнати постове

Записване на новоприети студенти [КСК 2017 г.]


Уважаеми бъдещи първокурсници, в тази статия можете да откриете информация за кампанията по записване в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Препоръчваме предварително да се запознаете с необходимите документи, начина им на попълване, таксите за семестъра и съответната електронна карта, както и местоположението на съответната каса и отдел „Студенти“.

⇒ Класирания

Прочетете повече

Европейска среща на прилепните изследователи

Благодарение на финансовата подкрепа на Студентски съвет на СУ, на 13- тата Европейска среща на прилепните изследователи, която се проведе от 1-ви до 5- ти септември в Шибеник, Хърватска, имаше стабилно българско участие.

Ния Тошкова от специалност „Екология и опазване на околната среда“ и Виолета Желязкова от специалност: „Молекулярна биология“ представиха резултатите от работата си върху разпространението на гъбата Geomyces destructans, причинител на синдрома на Белия нос (СБН) при прилепите, у нас...

Прочетете повече