Резултат от проведените частични избори за студентски съвет – 10.11.2016г.

На проведените частични избори за членове на Общото събрание на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и членове на Студентски съвет при Софийски университет „Св. Климент Охридски“  на 10.11.2016г. се явиха:

 

 1. Студенти:

Биологически факултет

 1. Джо Дейвис Велчев – 16 гласа

 2. Искра Янчева Янкова – 31 гласа

 3. Николай Галинов Гъдев – 42 гласа

 4. Мила Цонкова Георгиева – 6 гласа

Богословски факултет:

 1. Владислав Лалов Лалов – 5 гласа...

Прочетете повече

Резултат от балотаж за частичните избори за студентски съвет – 21.11.2016г.

На проведения балотаж на частични избори за членове на Общото събрание на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и членове на Студентски съвет при Софийски университет „Св. Климент Охридски“  на 21.11.2016г. се явиха:

I.Студенти:

Философски факултет:

 1. Алия Мохамед Али Буазра – 6 гласа
 2. Весела Василева Георгиева – 16 гласа
 3. Ема Саркис Караджиян – 28 гласа
 4. Ивон Каменова Каменова – 14 гласа
 5. Калина Красимир Бонева – 36 гласа

II...

Прочетете повече

Избори за домови съвети – 27.11.2016г.

Уважаеми колеги,

Студентски съвет на основание чл. 5, т. 9 и чл. 8, ал. 2 от Правилника за ползване на студентските общежития на Софийски университет "Св. Климент Охридски", обявява конкурс за избор на Домови съвети в блоковете за мандат през 2016/2017 учебна година. Имат право да се кандидатират всички студенти и докторанти в редовна форма на обучение в Софийски университет, които към момента на подаване на документите не са лишени от студентски права или не са прекъснали докторантурата си. Кандидатите следва да познават добре нормативната база за функционирането на общежитията. Правилниците могат да бъдат изтеглени от секция "полезни ресурси" на настоящия сайт...

Прочетете повече