КВОТИ ПО ФАКУЛТЕТИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ В СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ

Уважаеми колеги,

Във връзка с предстоящите избори за членове на Студентски съвет, Централна избирателна комисия към Студентски съвет обявява квотите по факултети за представители на студентите и докторантите в Общото събрание на Университета и Съвета:

БогФ 1
БФ 3
ГГФ 3
ИФ 2
МФ 2
СтФ 2
ФЖМК 3
ФЗФ 1
ФКНФ 4
ФМИ 6
ФНПП 6
ФП 2
ФСлФ 2
ФФ 7
ФХФ 2
ЮФ 6
Докторанти 8

Напомняме ви, че можете да подадете документи за кандидатвстване в срок ...

Прочетете повече

ИЗБОРИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ В СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ

Уважаеми колеги,

Студентски съвет обявява избори за попълване квотите на студентите и докторантите в Общото събрание на Университета. Организацията защитава студентските интереси, концентрира се върху разрешаването на съществуващи или впоследствие възникнали проблеми, грижи се за подобряване на условията и средата, в които учим, живеем и се развиваме като студенти на СУ.

Членовете на СС активно участват в органите за управление в Университета...

Прочетете повече

Записване на новоприети студенти [КСК 2017 г.]


Уважаеми бъдещи първокурсници, в тази статия можете да откриете информация за кампанията по записване в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Препоръчваме предварително да се запознаете с необходимите документи, начина им на попълване, таксите за семестъра и съответната електронна карта, както и местоположението на съответната каса и отдел „Студенти“.

⇒ Класирания

Прочетете повече