Протокол от проведените избори за ръководни органи (5.12.2017 г.)

Уважаеми колеги,
тук може да се запознаете със съставения протокол от ОС на СС при СУ от 5 декември 2017 година, на което се проведоха избори за ръководни органи на СС.

Прочетете повече

Кандидатури за ръководни позиции в Студентски съвет при СУ (2017-2019)

Уважаеми колеги,

Публикуваме мотивационните писма и платформите (програми, стратегии) на колегите, които се кандидатираха, както следва – за Председател, Главен секретар, председатели на Комисии в СС при СУ. Материалите са подредени в подразделенията на папката в Google drive .
Поради отсъствие на кандидати за председател на Комисия по връзки с обществеността, Изборната комисия ще позволи издигане на кандидатури на място в деня на изборите...

Прочетете повече

Частични избори за попълване на свободни квоти в Общото събрание на Студентски съвет

Уважаеми колеги,

Общото събрание на Студентски съвет обявява частични избори за попълване на свободната квота на Геолого-географски факултет за член на университетската структура. Призоваваме всеки от Вас, който има желание и идеи как да работи в полза на академичната общност в Софийски университет „Св. Климент Охридски”,  да се кандидатира за член на Студентски съвет.

Кой има право да се кандидатира?

всеки студент на Софийски университет ...
Прочетете повече