Резултат от проведения балотаж в Медицински факултет

Резултатите от проведения балотаж  в Медицински факултет за членове на Общото събрание на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и членове на Студентски съвет при Софийски университет „Св. Климент Охридски“ на 23.11.2017г. след преброяване на бюлетините от страна на ЦИК са както следва:

*Кандидатите отбелязани с Italic се класират

  1. Георг Диков, Медицина, 4 курс – 0 гласа
  2. Иван Пашов, Медицина, 3 курс – 19 гласа
Прочетете повече

Балотаж във Медицински факултет – 24.11.2017г.

Във връзка с резултатите от проведените на 15.11.2017г. на свое заседание ЦИК определи 23.11.2017г. за дата на провеждане на балотажа за Медицински факултет.

До балотаж са допуснати студентите:

  1. Георг Диков, Медицина, 4 курс – мотивационно писмо
  2. Иван Пашов, Медицина, 3 курс – мотивационно писмо

Балотажа ще се проведе на 23.11.2017г. (четвъртък) от 10:00 до 18:00 във фоайето пред пощенската станция в Ректората.

ГлаСУвайте !

Прочетете повече

Избори за домови съвети

Уважаеми колеги,

Студентски съвет на основание чл. 5, т. 9 и чл. 8, ал. 2 от Правилника за ползване на студентските общежития на Софийски университет “Св. Климент Охридски”, обявява конкурс за избор на Домови съвети в блоковете за мандат през 2017/2018 учебна година. Имат право да се кандидатират всички студенти и докторанти в редовна форма на обучение в Софийски университет, които към момента на подаване на документите не са лишени от студентски права или не са прекъснали докторантурата си. Кандидатите следва да познават добре нормативната база за функционирането на общежитията. Правилниците могат да бъдат изтеглени от секция “полезни ресурси” на настоящия сайт...

Прочетете повече