Конкурсът за студентски преводи с удължен краен срок

Студентски съвет на  СУ “Св. Климент Охридски” организира конкурс за превод на художествена литература

В него могат да участват студенти от Факултет по класически и нови филологии и Факултет по славянски филологии
Тема на конкурса за студентски преводи „XX век”
Условия за участие:
–         да сте студент във Факултет по класически и нови филологии или Факултет по славянски филологии
–         да сте направили самостоятелен превод на художествен текст от ХХ век до 8 печа...
Прочетете повече

Резултати от проведения конкурс за членове на КСБВУ

Студентски съвет на СУ „Св. Климент Охридски” обявява резултатите от проведения на 28.04.2010г. /сряда/ конкурс за членове в Комисията по настаняване в студентските общежития

Документ за обявяване на резултатите – стр.1стр.2

Протокол от оценител № 1

Протокол от оценител № 2

Протокол от оценител № 3

Прочетете повече

Класация за държавни стипендии

Уважаеми колеги, вече има класация за държавните стипендии на СУ “Св. Климент Охридски”. Моля проверете линка, които е за Вашия факултет, за да видите дали сте класирани.

Факултет:

1. Биологически факултет

2. Богословски

3. Философски

4. Физически

5. Факултет по начална и предучилищна педагогика

6. Геолого-географски факултет

7. Химически

8. Исторически

9. Факултет по журналистика и масова комуникация

10. Факултет по класически и нови филологии...

Прочетете повече