Резултати от Общото събрание на СС на 15.04.2010

На 15 април от 18:00 часа в Зала 1 на Ректората се проведе Общо събрание на Студентски съвет.

На него беше представен отчет за дейността на Студентски съвет от началото на мандата му до края на месец март 2010г.

За председател на Комисията по връзки с обществеността беше избрана Лилия Костова – студентка първи курс „Връзки с обществеността”, Факултет по журналистика и масова комуникация. Новият ПР е изключително амбициран за предстоящата си работа в комисията, като през цялото време ще се грижи за изграждането и поддържането на добрия облик на Студентски съвет на СУ...

Прочетете повече

Бъди силен, дари кръв!

Аз дарих! А ти?

Софийски университет ‘Св. Климент Охридски” се включва в кампанията на Български червен кръст, Национален център по трансфузионна хематология и Министерство на здравеопазването – „Бъди силен, дари кръв!”

В сградата на Ректората от 12 до 22 април между 10:00 и 14:30 часа ще бъдат отворени кабинети, в които всеки здрав човек на възраст от 18 до 45 години може да дари кръв.


Кампанията ще продължи до 14 юни – Световния ден на доброволния кръводарител...

Прочетете повече

Пореден транш по европейските стипендии

СТАРТИРА ПОРЕДEН ТРАНШ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

От 7 април 2010 г. Министерството на образованието, младежта и науката започва превеждането на финансовите средства за изплащане на стипендиите за четвърти и пети месец от зимния семестър на учебната 2009/2010 година към висшите училища – партньори на МОМН по проект „Студентски стипендии и награди”, схема BG051РО001/4.2-02 02 „Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007–2013...

Прочетете повече