Подаване на заявления

Уважаеми колеги,

Съгласно Заповед №РД19-214/30.06.2017 на Ректора на Софийски университет, всички некласирани след обявената класация, както и пропуснали срокове за подаване на документите, в периода 02.10.2017г. до 06.10.2017г, могат да подадат заявление-декларация поредство СУСО или на място в офиса на Комисия по настаняване за настаняване на текущо освобождаващи се места. За да участвате в класацията по индивидуален списък на Софийски университет, Вие задължително трябва да подадете заявление-декларация. Това става през електронната система на Поделение „Социално-битово обслужване“.

Важно е да спазите сроковете за подаване на заявленията (02 – 06 октомври). Имайте предвид, че след крайните срокове, електронната система не позволява подаване на заявления. Съответно ако ги изпуснете, няма да участвате в класацията.

Списъкът ще бъде обявен на 13.10.2017 г. в бл. 42Б, Студентски град, както и в интернет страницата на ПСБО и КН. Настаняването се извършва до 20.10.2017 г.

Ето описание на най-важните моменти при подаването на заявленията:

Вход в системата

За да влезете в системата, е нужно да имате регистрация в СУСИ и имейл в университетската поща ZIMBRA. Регистрация в СУСИ получава всеки студент при приемането си в Университета, но за пощата трябва да си направите заявка.

Първо трябва да проверите данните си за достъп до СУСИ. Потребителското си име можете да разберете от тук.

За първокурсниците: след като се уверите, че имате СУСИ акаунт, трябва да си заявите имейл в университетската пощенска система ZIMBRA, това става от тук.

Untitled

Първата парола на първокурсниците за влизане в СУСИ, респективно в имейлите ZIMBRA, е ЕГН-то на студента. В случай че срещнете проблеми, без значение от кой курс сте, можете да се обърнете към СУСИ администраторите по факултети.

След като влезете в системата, ще бъдете поканени да изберете дали искате да подадете молба като несемеен студент или като семеен. Разликата е: семейни молби подават семейства, които имат сключен граждански брак, или самотни майки. В молбата се вписват данните и на двамата партньори, както и на детето (ако има). Ако Вие не сте семеен студент, тоест нямате сключен граждански брак, Вие подавате несемейна молба (това е общия случай, 99% от приеманите молби са от този тип). Ако искате да живеете с Ваш брат или сестра, подавате несемейна молба. По-надолу ще видите къде се вписва желанието за съжителство.

Ще разгледаме случая с подаването на несемейна молба, тъй като подаването на семейните е по аналогичен принцип.

Заявлението се състои от няколко панела, включващи различни данни:

1. ПАНЕЛ „ЛИЧНИ ДАННИ“

Ще разгледаме панела в няколко отделни снимки. На снимка 1 виждате, че тук трябва да попълните Вашия пол и да прикачите снимка. Важно е да прикачите снимка във формат за документи (а не например снимка от парти, снимка от огледалото в тоалетната, колкото и да Ви се струва, че сте хубави на тях – не сте, и пр.) Ако снимката не е във формат за документи, Вашето заявление няма да бъде одобрено.

На снимка 2 е показана следващата част от панела. Въпреки че тук има доста полета, от Вас не се изисква да попълните всички – някои са вече попълнени. Вие трябва да попълните само полетата „ЕГН/ЛНЧ“, „редовно учащ“, „факултет“. Всички други полета са попълнени, данните в тях са взети от Вашите данни в СУСИ. Не забравяйте да попълните кой курс ще бъдете, както и Вашия телефон. Ако има проблем със заявлението Ви, ще получите обаждане от член на Комисия по настаняване.

В тази част от панела, от Вас се изискват повече неща. Тук трябва да попълните всички полета с данните си по лична карта, включително адреса. В края трябва да отбележите, че сте прочели и сте съгласни с изброените правилници и условия. Без тази стъпка не можете да продължите напред.

В последната част от този панел имате възможност да изявите желание за съжителство с брат/сестра:

Второто – ако искате да живеете с брат/сестра, които учат в друго ВУ в София и са в по-висок от Вашия курс на обучение. След отбелязване, ще се отвори панел, където трябва да въведете техните данни, при изпълнено условие „Вие да сте в по-нисък курс на обучение, Комисия по настаняване е длъжна да Ви настани с Вашия брат/сестра. Същото Важи и за третото. За съответния студент от другото ВУ трябва да бъде предоставено разменно писмо.

2. ПАНЕЛ „ДОКУМЕНТИ И ПРЕДИМСТВА“

В този панел има малки разлики между новоприетите студенти и студентите от горен курс.

В началото трябва да отбележите дали се ползвате с предимства при класиране или не. Видовете предимства може да прочетете с подробно обяснения в секциите „за горен курс“ и „за първи курс“ на настоящия сайт. Ако се ползвате с предимство, отбелязвате „да“ и добавяте съответните документи. Ако „не“, то продължавате, както е показано на снимката.

След това има още две опции: за съжителство и за запазване на стаята (това не важи за първи курс. Даваме Ви възможност да изберете с кого искате да живеете (само при възможност, тоест достатъчно стаи), но не и къде (не можете да изберете блок и стая). Ако отбележите, че искате съжителство, имате право да изберете до още двама души, студенти на Софийски университет. Ще трябва всеки да отбележи на всеки (имена, ЕГН), за да може системата да зачете желанието. Ако двама отбележат трима, но третия е пропуснал някой, желанието не се зачита.

Опцията за запазване на стая е за горен курс. Чрез нея изразяване желание да живеете в стаята, в която сте живели до сега. Ако отбележите това, Комисия по настаняване е длъжна да Ви настани там.

Панела „при предишни кампании съм/сме…“ е валиден само за студентите от горен курс – това спестява усилието да добавяте отново документи, които вече сте предоставяли един път. Имайте предвид, че ако ползвате ТЕЛК решение, или предоставяте такова за родител, то трябва да погледнете неговия срок на валидност. Ако предоставеното през миналата година е изтекло, то трябва да го подновите и съответно да качите новото в системата.

Следващата част от панела, вече се отнася и за новоприетите ни колеги:

Тук добавяте документите, които Ви засягат. В случай че опитате да продължите напред, но системата Ви поиска документ, който или сте предоставили, или не се отнася до Вас (маркиран е в друг цвят, забелязва се лесно), просто добавете повторно документа, който вече сте добавили един път. Например не е проблем актът за раждане да е качен два пъти само за да Ви пропусне системата – това е бъг. Да, знаем, не е удобно, но какво да се прави… Не може всичко да е перфектно.

В края отбелязвате, че сте запознати с това, че ако не изпратите документите, ще трябва да спите на… помните… чисто нова пейка пред…

3. ПАНЕЛ „ВЪВЕЖДАНЕ НА УСПЕХ“

Това се отнася само за студентите от горен курс – те въвеждат сами своя успех от предходната година (погледнете секциите „за горен курс“ за обяснение относно как се изчислява успеха). След това успехът бива проверен, следователно ако сте декларирали грешен такъв, ще получите наказание. Не се ръководете от данните за оценките си в СУСИ.

Успехът на новоприетите студенти се въвежда от членовете на Комисия по настаняване.

4. ПАНЕЛ „ПРЕГЛЕД НА ЗД“

(ЗД = заявление-декларация)

В този панел накрая имате възможност да прегледате всичките си данни за грешки и при нужда да ги редактирате. Ако всичко е наред, преминавате напред и изпращате заявлението си за преглед от член на Комисия по настаняване. Когато заявлението Ви бъде одобрено, ще получите известие по имейл (имейла Ви в университетската поща ZIMBRA).

Ако срещате трудности с подаването на заявлението, можете да го направите и на място, на хартиен носител в офиса на Комисия по настаняване. За Ваше и наше удобство Ви препоръчваме, ако имате затруднения, да ни позвъните по телефона. В 99% от случаите проблемът може да бъде разрешен дистанционно по телефон, имейл, лично съобщение или питане във форума.

Готови сме да отговаряме на Вашите въпроси, в случай че имате нещо неясно. Можете да се свържете с нас чрез някой от начините за връзка, описани в секция „контакти“ на сайта ни.

Тук сме за Вас!