Работно време на 22.09 и 30.09

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че на 22.09 и 30.09 офиса на Комисия по настаняване, касите на Поделение „СБО“, както и Управителите-домакини на блоковете ще работят с приемно време от 8:30 до 14:30. Във всички останали дни, приемното време остава непроменено.

Тук сме за Вас!

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ

Уважаеми колеги,

Вече можете да проверите резултатите от класирането за общежития на СУ „Св. Климент Охридски“.

Съгласно Заповед №РД19-214/30.06.2017 на Ректора на Софийски университет, Комисия по настаняване определя минимален нулев бал за класиране за студентите от горен курс и уводен (първи) курс, тъй като наличните свободни места са повече от кандидатите, подали заявления за класиране на общежитие.

Това означава, че всички студенти с коректно подадени документи в обосо...

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

ДАТИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ – ПЪРВИ КУРС

Уважаеми колеги,

Съгласно Заповед №РД19-214/30.06.2017 напомняме, че класацията за настаняване ще бъде обявена на 17.09.2017, а сроковете за настаняване на класираните студенти първи курс са както следва:

⇒ на 26.09 и 03.10 се настаняват студенти от ЮФ, ФХФ и ИФ;

⇒ на 27.09 и 04.10 се настаняват студенти от ФКНФ, ФЗФ, ФЖМК;

⇒ на 28.09 и 05.10. се настаняват студенти от ФМИ;

⇒ на 29.09 и 06.10. се настаняват студенти от ФСЛФ, ГГФ и МФ;

⇒ на 30.09 и 09.10...

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ