На вниманието на завършващите магистри

Уважаеми колеги,

Както знаете, тези от Вас, които завършват (семестриално) магистратурите си през месец февруари, имат настанителен период за общежитие до 28.02.2018 година. Спрямо ППСОСУ имате право да използвате общежитие до първа дата на защита на дипломната Ви работа, съгласно учебният план. Поради обявеното в момента трайно наличие на свободни места в общежитията на Университета, Комисията по настаняване взе решение да Ви предостави възможност да удължите настанителния си период до 20.07.2018 година...

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Становище на Комисия по настаняване по отношение на взето решение на Общо събрание на Студентски съвет

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР,

На 16.01.2018 г. на редовно свикано заседание на Общото събрание на Студентски съвет при Софийски университет „Св. Климент Охридски“, бе гласувано и прието предложение, касаещо Комисията по настаняване в общежитията на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Приетата промяна засяга включване на максимален брой на допустими мандати, в които студент на Университета може да членува в Комисия по настаняване, а именно – максимум два. Положително бе гласувано и допълнение към процедурата по избор на членове, което не позволява на студенти, обучаващи се в последна година на своята бакалавърска или магистърска програма, да кандидатстват за членове на Комисията...

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Трайно наличие на свободни места

Уважаеми колеги,

Със свое Решение от 11.11.2017 на основание т. 37 и т. 38 от Заповед №РД19-214/30.06.2017 на Ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Комисия по настаняване в студентските общежития обявява трайно наличие на свободни места в общежитията, стопанисвани от Поделение „Социално-битово обслужване“.

При условията на трайно наличие на свободни места, извън ограничителните условия на чл. 14, ал. 1 от Правилника за ползване на студентските общежития на СУ и съгласно чл. 15, ал...

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ