Пренастаняване и настаняване на докторанти и специализанти за 2019/2020

Уважаеми колеги,

Съгласно т. 7, ал. 4 от Заповед № РД-19-343/23.07.2019 г. докторанти и специализанти се пренастаняват или настаняват в общежитията на Софийски университет от 14.08.2019 до 23.08.2019 г.

Подаването на заявление-декларация за общежитие става в посочения по-горе период на място в офиса на Комисия по настаняване. Всички докторанти задължително представят Заповед за зачисляване на докторантурата и уверение от отдел “Студенти” на факултета, че не сте прекъснал докторант.

Специализантите представят копие от трудов договор и служебна бележка, че специализацията не е прекъснала.

Всички задължително представят 2 бр. снимки в паспортен формат (1 за заявлението и 1 за настанителната заповед).

Към момента на подаване на заявления, не трябва да имате задължения към Поделение „Социално и битово обслужване“.

Докторанти и специализанти, които ще се настаняват за първи път, задължително представят и копие от акт за раждане.

При въпроси, обърнете се към Комисия по настаняване на телефон в работно време или чрез съобщение във Фейсбук страницата ни.