Подаването на заявление за летен престой стартира

📌 Уважаеми колеги,
От днес (16.06.2019 г.) може да подадете вашето заявление за летен престой на адрес: https://uni-campus.net/leten/

При попълване на заявленията е задължително да сте платили наем за месец юни и консумативи за месец април 2019 г.

💳💰 Не забравяйте, че може да си платите всички сметки изцяло онлайн през системата на ПСБО. Упътвания може да намерите на сайта: https://students.uni-sofia.bg/kn/?p=1727

❗Подавайки заявлението си за летен престой, Вие декларирате, че сте запознати с текстовете на Заповед №РД19-264/07.06.2019 на Ректора на СУ, с Правилника за ползване на студентските общежития на СУ, Наредбата за ползване на студентските общежития и столове (ПСМ 235).❗