Удължаване на студенти от специалност „Право“ след първа държавна изпитна сесия

Уважаеми колеги,
Настоящето съобщение се касае само и единствено за студенти от специалност „Право“, които се явяват на първа държавна сесия по план, в периода септември-ноември 2019г.:

Уважаеми колеги юристи, от вторник, 19.11.2019г. може да заповядате на място в офиса на Комисия по настаняване, за да ви бъде издадена настанителна заповед с удължен престой до 20.07.2020г. 😊

‼‼NB! За тази цел трябва да представите уверение от учебен отдел, в което е упоменато, че се явявате на първа държавна изпитна сесия по план.😊