Удължаване на настанителният период на студентите от специалност „Право“

С оглед усложняващата се епидемична обстановка в страната и отложения държавен изпит на студентите от специалност „Право“, Комисия по настаняване реши:- Студентите се удължават до 31.01.2021 г. до фиксиране на дата за провеждане на държавния изпит. Удължаването на настанителните периоди ще се извърши автоматично и не е необходимо да идвате на място.