ТРАЙНО НАЛИЧИЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА ЗА 2022/2023

‼‼ С решение № 5/25.10.2022 г. Комисия по настаняване обявява трайно наличие на свободни места.

✅ Право на общежитие имат всички студенти, които са редовна форма на обучение – държавно или платено обучение.

✅Прекъсналите студенти, които желаят да използват общежитие за академичната година трябва да представят уверение от отдел „Студенти” на факултета, в което е посочено, че прекъсването е за първи път за периода на обучение.

✅Семестриално завършили студенти през учебната 2021/2022 година, които не са положили успешно държавните си изпити или защити на магистърски тези.

‼ Всички студенти подават електронни заявления чрез сайта на Поделение „Социално-битово обслужване”. Всяко заявление-декларация се разглежда в срок от 5 работни дни от Комисия по настаняване, като Вие може да следите статуса му чрез сайта, като ще получите и информация по служебната си електронна поща в СУ. При желание за смяна на стаята, може да заповядате в офиса на Комисия по настаняване, където да напишете индивидуална молба или да ни пишете през контактната ни форма на адрес https://students.uni-sofia.bg/kn/requests/ .