Решния на Комисия по настаняване

Уважаеми колеги,


На свое заседание Комисия по настаняване взе долупосочените решения.

Решенията важат само за студенти все още настанени в нашите общежития и вече подали заявления за кандидатстване за общежитие за академичната 2020/2021 г.

Решение №2/06.09.2020 г.
Решение №3/06.09.2020 г.