Решение №7 от 20.01.2023 г.

Студенти, които завършват ОКС „Магистър“ през зимен семестър на академичната 2022/2023 година, чиито дати на първа държавна изпитна сесия или защита на дипломна работа са след 28.02.2023 г., следва да представят на място в офиса на Комисия по настаняване уверение от отдел „Студенти“ с точната дата на първа ДИС или защита на дипломна работа.

Студенти, семестриално завършили ОКС „Магистър“ през зимен семестър на академичната 2022/2023 година, които не са положили успешно държавните си изпити или защита на дипломна работа имат право да запазят използваните от тях стаи с краен настанителен период не по-късно от 20.07.2023 г. Същите трябва да представят уверение от отдел „Студенти“, удостоверяващо, че не са положили успешно държавните си изпити или защита на дипломна работа.

Можете да се запознаете с цялото решение като кликнете тук.