Решение №1/21.05.2020 г. – прекратяване на премествания и настаняване в общежитията от 15.06.2020 г.

Уважаеми колеги,

С решение № 1 от 21.05.2020 г. Комисия по настаняване реши:

Поради предстоящото начало на кампанията по подаване на заявления за престой през летните – неучебни месеци и предстоящото начало на подготовката на легловата база за настанителната кампания за новата 2020/2021 учебна година, Комисия по настаняване прекратява настаняването и разместването в общежитията, стопанисвани от Поделение „СБО“, считано от 15.06.2020 г.
От 15.06.2020 г. ще бъдат извършвани само премествания на студенти при установени нарушения на разпоредбите на ППСОСУ, за които е издадена Заповед за наказание от Ректора, както и на студенти, в чиито блокове ще се извършват ремонтни дейности.