Решение № 6

След проведено заседание на Комисия по настаняване, Комисията реши:

Разрешава семестриално завършили студенти, в това число и кандидат-докторанти, които към момента са настанени в общежитията на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, да бъдат настанени с настанителен период до 20.07.2021 г. след подаване на онлайн заявление през системата на ПСБО: https://psbo.uni-sofia.bg/

Разрешава студенти, които предстои да завършат семестриално в края на зимен семестър на академичната 2020/2021 г., да бъдат настанени с настанителен период до 20.07.2021 г. след подаване на онлайн заявление през системата на ПСБО: https://psbo.uni-sofia.bg/

Разрешава семестриално завършили студенти за академичната 2019/2020 г., които към момента не са допуснати до държавен изпит поради невзети изпити от обучението си, да бъдат настанени с настанителен период до 20.07.2021 г. след подаване на онлайн заявление през системата на ПСБО: https://psbo.uni-sofia.bg/, в което да приложат и уверение, в което да е упоменато нужното обстоятелство, което позволява настаняване на студента. 

След приключване на първа държавна изпитна сесия, студентите следва да подадат заявление през гореспоменатата система и да заплащат наем и консумативи увеличени с размера на държавната субсидия.