Решение относно кандидат-магистри изпуснали срока за подаване на заявления

‼️РЕШЕНИЕ №4 /08.09.2020 г.
Поради множеството административни ЗАБАВЯНИЯ и статуса на семестриално завършили, Комисия по настаняване реши:

Кандидат-магистрите, ‼️ПРОПУСНАЛИ ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ОБЩЕЖИТИЕ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2020/2021 г. ИЛИ НЕ ПРИЛОЖИЛИ ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЧЕ СА КАНДИДАТИ В ЗАЯВЛЕНИЕТО ИЛИ НА МЯСТО ДО 08.09.20220 г., ‼️ТРЯБВА да изпратят ‼️ТРИ ИМЕНА, ФАКУЛТЕТЕН НОМЕР И ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЧЕ СА КАНДИДАТИ (платежно или входящ номер) на имейл kn@uni-campus.net до ‼️10.09.2020 г., 23:59 ч.‼️, като в периода от 14.09.2020 г. ще заплащат хотелска такса (нощувки) до момента на записване в магистърската специалност, ‼️най-късно до 20.10.2020 г., ако искат да живеят в общежитие в този период, ‼️като задължително след записване, трябва да представят студентска книжка или уверение, че са редовни студенти.
‼️Тези НЕ ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ОБЩЕЖИТИЕ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2020/2021 г. ИЛИ НЕ ПРИЛОЖИЛ ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЧЕ СА КАНДИДАТИ, ИЛИ НЕ ИЗПРАТИЛИ ТАКОВА ДО 10.09.2020 г. ‼️са настанени до 10.09.2020 г. и имат срок до 2 работни дни да се изнесат.