Ред за преместване:

  1. Задължително преди да предприемете преместване трябва да отиде до Управилеля-домакин на блока, в който живеете до момента, за да се запишат данните за разходения ток до момента на преместване.
  2. След това с белжката от Управителя-домакин отивате на касите на Поделение „Социално-битово обслужване“ и плащане за преместване от стаята си.
  3. С касова бележка идвате в офиса на Комисия по настаняване, за да Ви дадем настанителна заповед за новата стая.
  4. Имате два работни дни за преместване на багажа, като за първи ден се счита денят на получаване на новата заповед! На втория ден след пълното освобождаване на стаята, задължително трябва да върнете ключа при Управителя-домакин на стария блок, да получите обходен лист от него и да го занесете при Управителя-домакин на новия блок.(Обходният лист се получава след извършена проверка на стаята, оставена в изряден вид).

!!! Ако процедурата за преместване не е извършена по надлежния ред, основанието за преместване се отнема и ще получите административно наказание.

За допълнителна информация може да се свържете с нас в работно време на посочените „Контакти“.

How to move from one room to another:

  1. Before you begin the process of moving rooms, you MUST first go to the Dormitory Manager of the block you live in, so that they can evaluate how much you must pay for electricity (until the day of your move).
  2. You must then go to the cashier desk of the Dormitory Administration (block 42 B) and pay for CHANGE OF ROOMS (PAY TO MOVE).
  3. You must then go to the Accommodation Committee (block 42 b – office 100), carrying the receipt the cashier gave you, so that we can give you your new Order of Accommodation.
  4. You then have two (2) work days to move your luggage from your old room to your new room, the first day of those two being the day you receive your new Order. By the second day, you must have all your luggage moved to your new room.

! After you have all your luggage moved, you must return the key to your old room to the Dormitory Manager of the block that room is in, so you can receive a Detour List. You will not receive a Detour List if the room is not left in pristine condition (as best as possible, given certain conditions).

  • You must bring the Detour List you receive from the Dormitory Manager of your old block to the Dormitory Manager of your new block.

!!! If the student does not follow these steps correctly and moves unlawfully, they will have their administrative rights at Sofia University suspended.

We are here to answer all your questions in case there is something you do not understand or we have missed to state. You can contact us via contact information you can find in Contacts here, on this website.

We are here for you!