Ред за преместване:

  1. Отивате на касите на Поделение „Социално-битово обслужване“ и плащане за преместване от стаята си.
  2. С касова бележка идвате в офиса на Комисия по настаняване, за да Ви дадем настанителна заповед за новата стая.
  3. Имате два работни дни за преместване на багажа, като за първи ден се счита денят на получаване на новата заповед! На втория ден след пълното освобождаване на стаята, задължително трябва да върнете ключа при Управителя-домакин на стария блок, да получите обходен лист от него и да го занесете при Управителя-домакин на новия блок.(Обходният лист се получава след извършена проверка на стаята, оставена в изряден вид).

!!! Ако процедурата за преместване не е извършена по надлежния ред, основанието за преместване се отнема и ще получите административно наказание.

За допълнителна информация може да се свържете с нас в работно време на посочените „Контакти“.