Прием на заявления за второ класиране

Уважаеми колеги,

От 08.10 до 11.10 се приемат заявления за второ класиране.

Заявления се подават от сайта на Поделение „Социално-битово обслужване“

https://psbo.uni-sofia.bg/

Класиране излиза на 17.10.2020 г. (събота)