Прекратяване на премествания и настанявания в общежитията на СУ

Уважаеми колеги,
Поради предстоящото начало на кампанията по подаване на заявления за престой през летните – неучебни месеци и предстоящото начало на подготовката на легловата база за настанителната кампания за новата 2019/2020 учебна година, Комисия по настаняване с протокол № 7/30.05.2019г. прекратява настаняването и разместването в общежитията, стопанисвани от Поделение „СБО“, считано от 01.06.2019 г.
От 01.06.2019 г. ще бъдат извършвани само премествания на студенти при установени нарушения на разпоредбите на ППСОСУ, за които е издадена Заповед за наказание от Ректора, както и на студенти, в чиито блокове ще се извършват ремонтни дейности.