Получаване на разменно писмо

Разменно писмо се издава само, когато сте класиран в Друг ВУЗ, което означава, че през учебната година ще живеете в блок и стая, които се стопанисват от университет, РАЗЛИЧЕН от СУ. За да може да се настнаите там и да не изгубите мястото си, задължително трябва да дойдете на място в Комисия по настаняване, където ще ви бъде издадено разменно писмо и ще разберете в блок на кой университет сте настанени.

Комисия по настаняване издава и разменни писма при желание от страна на студента. Отново трябва да посетите нашия офис, за да получите разменно писмо.