Подаване на заявление на място в офиса на Студентски съвет от 19.08.2019

👀 Уважаеми колеги,

Офисът на Студентски съвет ще бъде отворен за Вас, ако срещате трудности при подаване на заявленията за настаняване. Може да заповядате в офиса, който се намира в блок 42Б (срещу офиса на Комисия по настаняване) и там да си подадете заявлението. Подаването на място НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, защото може да си подадете заявлението онлайн от вкъщи или работното място. без да се разхождате до нас.

📑📈 Задължително е преди да пуснете заявлението да сте прочели Заповед РД-19-343/23.07.2019, както и Правилника за използване на студентски общежития. Също така да нямате никакви задължения към ПСБО към датата на подаване.

На място в офиса на Студентски съвет ще има човек, който ще може да ви дава насоки при подаване на заявлението. Необходимо е всички студенти, които решат да дойдат на място предварително да имат сканирани задължителните документи – снимка и акт за раждане на електронен носител.

💻📱🖥 Офисът на Студентски съвет ви очаква в приемните дни, които са:

19.08.2019 (понеделник) от 12:00 до 15:00

24.08.2019 (събота) от 09:00 до 13:00

26.08.2019 (понеделник) от 12:00 до 15:00

30.08.2019 (петък) от 09:00 до 12:00

02.09.2019 (понеделник) от 12:00 до 15:00

05.09.2019 (четвъртък) от 09:00 до 13:00

Документи се приемат онлайн чрез сайта на Поделение „Социално-битово обслужване“, като на място в офиса отново ще трябва да използвате компютър, който ще осигурим за Вас!

Очакваме ви!