Класиране на студенти за учебната 2019/2020 г.

Съгласно Заповед РД 19-343/23.07.2019 г. Комисия по настаняване извърши класация за настаняването на редовно учащи студенти на територията на студентските общежитие на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Проверка може да направи всеки студент на сайта http://psbo.uni-sofia.bg , като избере „Настанителен статус“, където се вижда блок, стая, настанителен период и други данни за студенти. Влизането в системата на Поделение „Социално-битово обслужване“ се осъществява чрез потребителско име, парола от СУСИ и факултетен номер.

Всички студенти със статус „В момента не е настанен“ не са класирани.

Останалите студенти са класирани с различни периоди, съгласно Заповедта, а именно:
– новоприети студенти от първи курс, всички студенти от ОКС „Бакалавър“, студенти, обучаващи се в 5-годишните магистърски програми – балканистика, славянски филологии, медицина и право (до 5-ти курс) са с крайна дата на периода 20.07.2020 г.
– студентите от специалност „Право“, които са завършили 5-ти курс са с крайна дата на периода 30.11.2019 г.
– студентите от специалност „Медицина“, които през 2019/2020 са в 6-ти курс са с крайна дата на периода 31.08.2020 г.
– студентите, обучаващи се в трисеместриални магистърски програми са с крайна дата на периода 28.02.2020 г. Всички тези студенти представят уверения в офиса на Комисия по настаняване и срокът се коригира до първа дата на защита.
– студентите, завършили ОКС „Бакалавър“ и са кандидат-магистри в СУ са с крайна дата 20.10.2019 г. , като задължително представят студентска книжка със записан ЗИМЕН семестър за 2019/2020 в офиса на КН и срока им ще бъде коригиран.

Минималния бал за новоприети студенти е мн. добър 4,82.

Oбщ списък