Класиране за общежитие през академичната 2020/2021

3
2

Уважаеми колеги,

Класирането за общежитие през академичната 2020/2021 година вече е факт!

ПРОВЕРКА НА НАСТАНИТЕЛЕН СТАТУС.

Може да проверите вашият статус чрез сайта на ПСБО – psbo.uni-sofia.bg в страницата „Настанителен статус“ – в страницата пише в кой блок и коя стая сте настанени. Съгласно заповедта на Ректора на Софийски университет трябва да се настаните или пренастаните при Управителя-домакин на блока.

Колегите, които са настанени в общежитие ще могат да заплащат настанителните си такси онлайн (с код на каса на Изипей или през ePay.bg) през сайта на Поделение „Социално-битово обслужване“ или на място на каси, които се намират в Студентски град, блок 42Б.

КЛАСИРАНЕ В PDF ФОРМАТ.

При изписване „Няма открити данни за студента“ или Не е настанен означава, че не сте класирани и трябва да изчакате второ класиране.

Прием на документи за ВТОРО КЛАСИРАНЕ: от 08.10.2020 до 11.10.2020 г.

Класиране ще бъде публикувано на 17.10.2020 г. (събота)

ДАТИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

ГОРЕН КУРС, включително магистри
Възможни дати за настаняванеФакултети
  14.09.2020 г.  ЮФ, ФХФ, ИФ
  15.09.2020 г.  ФКНФ, ФЗФ, ФЖМК
  16.09.2020 г.  ФМИ, ФП
 17.09.2020 г.  ФСЛФ, ГГФ, МФ
  18.09.2020 г.  БФ, ФФ
  21.09.2020 г.  ФНОИ, СТФ, БОГФ
  ПЪРВИ КУРС
  Възможни дати за настаняване  Факултети
  23.09.2020 г.  ЮФ, ФХФ, ИФ
  24.09.2020 г.  ФМИ, ФП
  25.09.2020 г.  ФКНФ, ФСЛФ, ФЖМК
  28.09.2020 г.  ФЗФ, ГГФ, МФ
  29.09.2020 г.  БФ, ФФ
  30.09.2020 г.  ФНОИ, СТФ, БОГФ
 ВТОРИ ДАТИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ – ПЪРВИ И ГОРЕН КУРС
  Възможни дати за настаняване  Факултети
 01.10.2020 г.  ЮФ, ФХФ, ИФ
 02.10.2020 г.  ФКНФ,ФЗФ,ФЖМК
 05.10.2020 г.  ФМИ, ФСЛФ, ГГФ
 06.10.2020 г. ФФ, БФ, МФ
 07.10.2020 г.  ФНОИ,СТФ,БОГФ,ФП

Ненастанилите се в указаните срокове губят мястото, на което са класирани.

На 12.09.2020 г. (събота) от 10:00 до 16:00 Комисия по настаняване ще отговаря на телефона и на съобщения във Фейсбук.