Горен курс

Уважаеми колеги, в тази страница можете да откриете често задавани въпроси по време на настанителната кампания. Комисия по настаняване винаги е готова да отговори на Вашите въпроси, но Ви молим преди да ги отправите, чрез един от начините за връзка с нас, първо да прочетете съдържанието на настоящата страница, вероятно отговорът на въпроса Ви се намира тук.


 • Какви са сроковете за подаване на документи за участие в класацията за общежития за студентите в горен курс на обучение? Сроковете за студенти от горен курс са от 28.08.2017 до 08.09.2017. Внимание: тези срокове важат само за студентите в горен курс на обучение, сроковете за новоприетите в първи курс студенти са различни!

 • Класация по успех или класация по социални критерии? За учебната 2017/2018 година ще бъде проведена класация на база успех.. Класация по социални критерии няма да има. Неприетите студенти на класацията по успех имат възможност да участват в списък за текущо освобождаващи се места, през октомври месец.

 • Къде се подават документите за участие в класацията за общежития? Документите се подават посредством електронна система, влизането в нея се осъществява през сайта на Поделение „Социално-битово обслужване“ или чрез настоящия сайт. За да подадете документи в електронната система са Ви необходими данните за достъп до Системата за управление на студентската информация (СУСИ), тези данни се получават от тук. Ако имате затруднения при подаването на заявление онлайн (пр. не можете да си подадете заявлението там), можете да подадете заявление на хартиен носител в офиса на Комисия по настаняване (вижте секция „контакти“ за местоположение). За Ваше и наше удобство, при проблем с подаването на заявлението Ви препоръчваме първо да се свържете с Комисия по настаняване (виж „контакти“), вероятно проблемът Ви може да бъде разрешен и по телефона.

 • Какви документи са ми нужни, за да участвам в класацията? При подаване на заявление, независимо дали по електронен път или на хартиен носител е задължително да предоставите: акт за раждане, снимка задължително във формат подходящ за документи, както и бележка от психодиспансера по местожителство, , че не се водите на отчет или бележка от психиатричен кабинет за извършен преглед или бележка от психиатър за извършен преглед (при последните две няма значение от кой град са издадени). Всички документи, които засягат Вашето положение се добавят сканирани в електронната система. Ако сте студент ползващ предимство при класиране, се предоставя и съответен документ, който доказва предимството.

 • Как се смята успеха? Успехът включва всички взети и невзети задължителни и задължително-избираеми дисциплини, за предходната година по учебен план. Невзетите изпити от последната успешно завършена учебна година, към дата на кандидатстване, се смятат като оценка слаб 2. Успехът се смята като сумирате всички тези оценки и ги разделите на броя им. Не се сумират отделно по семестри и НЕ ПОЛЗВАЙТЕ СУСИ ЗА ПРЕСМЯТАНЕ НА УСПЕХ. 

Случай, в които студента се ползва с предимство за класирането (при тези случай студентът се настанява без да участва в класацията по успех, но подаването на електронното заявление е задължително):

⇒ студент от многодетно семейство (3 или повече редовно учащи деца с общо домакинство), предоставят се служебни бележки от съответните учебни заведения (детски градини/ясли, училища, университети);

⇒ студент отглеждан в дом за деца лишени от родителски грижи;

⇒ студент с един (или двама) починал или неизвестен родител, предоставя се смъртен акт;

⇒ разведени или овдовели студенти с дете, грижещи се сами за него до навършване на пълнолетието му, предоставят се документи (акт за раждане) на детето, съдебно решение при развод, акт за смърт и брачно свителество при овдовели студенти;

⇒ родител инвалид със 90% и повече намалена работоспособност, предоставя се ТЕЛК решение;

⇒ студент инвалид, със 70% и повече намалена работоспособност, предоставя се ТЕЛК решение;

 • Възможно ли е да живея сам в стая? В персоналните стаи се настаняват докторанти в последна година на обучение или студенти с 70% и повече нетрудоспособност.

 • Мога ли да избера в кой блок да бъда настанен? Не, за съжаление нямате право да изберете това. Настаняването се извършва на случаен принцип.

 • Как мога да бъда настанен в стаята, в която съм живял до момента? В електронното заявление-декларация имате възможност да отбележите, че искате да живеете в стаята, в която сте живели до момента. Ако това желание е изразено от Ваша страна, Комисия по настаняване го спазва.

 • До момента живях в една стая, но след класацията искам да живея в друга стая и друг блок (при възможност). За целта е нужно, когато подавате електронното си заявление-декларация, да не отбелязвате, че искате да бъдете настанени в стаята, която сте обитавали до момента. Така при възможност Комисия по настаняване ще Ви настани в друг блок и стая.

 • Могат ли моите брат и/или сестра да живеят с мен в общежитие на Софийски университет? Да, възможно е. По правило братята и сестрите се настаняват при този, който е в по-малък курс на обучение. Ако всички са в един и същи курс, се следва азбучния ред. Всички университети са длъжни да настаняват заедно братята и сестрите (при изпълнение на гореспоменатото правило) при изявено желание от тяхна страна.

 • Останах да живея през лятото, но моя съквартирант/и напусна, може ли да поискам съжителство с друг човек, който да бъде настанен на освободилото се място в моята стая? Да, можете, но зависи от ситуацията. Ако изнеслият се съквартирант няма повече да се връща в тази стая (напр. завършил е), то желанието Ви за съжителство може да бъде удовлетворено. Но ако съквартирантът Ви ще участва на класацията отново и отбележи, че иска да бъде настанен отново в стаята, която е ползвал, то Комисия по настаняване е длъжна да удовлетвори това му желание.

 • Подадох заявление за участие в класацията, но то все още не е потвърдено? Когато подадете заявление, член на Комисията по настаняване го проверява, ако всичко с него е наред, то бива одобрено. Поради това, че по време на кампанията, Комисията по настаняване приема над 6300 заявления, технически е необходимо време всички те да бъдат обработени. Заявленията се обработват и след последния срок за подаването им, затова не трябва да се тревожите ако срокът изтече, а Вашето заявление не е обработено. Ако има проблем със заявлението Ви, член на Комисия по настаняване ще се свърже с Вас чрез телефона, който сте посочили в заявлението си.

 • Аз съм студент бакалавър/магистър в платена форма на обучение. Според Заповедта на Ректора за настоящата настанителна кампания, студентите в платена форма на обучение кандидатстват, както студентите в редовна форма на обучение, на редовна класация.

 • Аз съм завършващ бакалавър, който ще кандидатства в магистратура в Софийски университет. При това положение, Вие вероятно сте подали заявление за летен престой и сте настанени до 10 септември. Трябва да подадете заявление-декларация за участие в класацията за общежития. Подавате заявлението си чрез профила си като бакалавър в СУСИ с данните си от бакалавърската степен, като отбелязвате, че сте магистър първи курс, съответно държавна поръчка или платено обучение (в зависимост от това в каква магистратура ще сте). В полето за успех, вписвате успехът си от четвърти курс, без да включвате при пресмятането оценките от държавните изпити/дипломна работа, без оценките от факултативни дисциплини, пресмята се само на база оценки от задължителни и задължително-избираеми дисциплини по учебен план.

 • Аз съм студент в специалност „право“ и ще бъда 6 курс, мога ли да остана на общежитие и до кога? Да, можете да останете на общежитие, според правилника до първа дата за държавна изпитна сесия, съответно до декември месец. Ако на по-късен етап бъде обявено трайно наличие на свободни места, Вие ще имате право да останете на общежитие до 20 юли 2017 година.

 • Плащане на сметки, преди класацията? За да можете да участвате на класацията, трябва в срок до 8 септември 2017 да сте заплатили наемите до месец август включително и консумативите до месец юли включително.

 • Кога се обявява класацията? Класацията се обявява на 17 септември 2017. Списъци с имената на класираните се обявяват и на място в седалището на ПСБО, както и в интернет сайтовете на ПСБО и Комисия по настаняване.

 • Класиран съм на общежитие, кога трябва да се настаня? Студентите от горните курсове (несемейни и семейни български и чуждестранни студенти, след първи курс, бакалавърска степен, вкл. и кандидат-магистри завършили бакалавърската си степен в СУ) могат да се настанят на:

  ⇒ на 18.09 и 03.10 се настаняват студенти от ЮФ, ФХФ и ИФ;

  ⇒ на 19.09 и 04.10 се настаняват студенти от ФКНФ, ФЗФ, ФЖМК;

  ⇒ на 20.09 и 05.10. се настаняват студенти от ФМИ;

  ⇒ на 21.09 и 06.10. се настаняват студенти от ФСЛФ, ГГФ и МФ;

  ⇒ на 22.09 и 09.10. се настаняват студенти от БФ и ФФ;

  ⇒ на 25.09 и 10.10. се настаняват студенти от ФНПП, СтФ, БогФ и ФП.

  *графикът за настаняване е утвърден със Заповед на Ректора на Софийски университет и е задължителен за изпълнение;

 • Ако сте пребивавали в стаята си през летните месеци, трябва да се пренастаните. Заплащате на касите на Поделение „СБО“ наем и семестриален депозит (както и всички други задължения начислени до момента), след което с касовата бележка отивате при Управителя-домакин на блока, в който живеете. Ако сте напуснали стаята си през лятото, то сега ще трябва да се настаните наново. Трябва да заплатите на касите необходимите депозити и сметки, с касовата бележка и издадения Ви обходен лист (при напускането) отивате при Управителя-домакин на блока, в който сте настанени.

 • Класиран съм на общежитие, но нямам възможност физически да се настаня в оказания срок? Не се тревожете, помислили сме и затова. Имате възможност да ползвате т.нар. отложено настаняване. Право на отложено настаняване можете да получите при следните случаи: отсъствие от страната по причини свързани с обучението Ви, продължително заболяване. Трябва да подадете заявление в свободен текст до Комисия по настаняване чрез имейл (виж „контакти“), към което да бъде приложен един от следните документи: договор за обучение; задгранична виза; заверен билет ако пребиваването е в страна от ЕС; епикриза; медицинско удостоверение.

 • Как мога да разбера в кой блок и стая съм настанен? Това можете да разберете посредством електронната система за подаване на заявленията. След като заявлението Ви е одобрено и при обявяване на класацията, чрез влизане в профила си (точно там, където първоначално сте си подали заявлението) ще можете да видите къде точно сте настанен.

 • Възможно ли е да получа стая в общежитие, но то да не е на Софийски университет (вкл., когато сте отбелязали, че не желаете същата стая)? Да, възможно е. Всяка година, поради недостига на места, чрез преговори Комисията по настаняване и Поделение „СБО“ осигуряват допълнителни места в общежития на други университети, както и в общежития на ССО – ЕАД. Настаняването там се извършва чрез разменно писмо. Студентите с разменни писма се обявяват в отделен списък.

 • Възможно ли е да получа разменно писмо по мое желание? Да, възможно е. За да получите разменно писмо по Ваше желание трябва да сте подали документи за участие в редовната класация и да сте класиран на нея. Крайният срок за издаване на разменно писмо е 10 октомври 2017.

 • Възможно ли е да живея с мой приятел от друг университет в общежитие на Софийски университет? Да, възможно е. След като приключи настанителната кампания, при обявено трайно наличие на свободни места е възможно настаняването на студенти, които не са от Софийски университет.

Ако не сте открили Вашият въпрос сред тези, свържете се с нас и ние ще Ви помогнем.

Тук сме за Вас!