Запазване на стаята <> бригада

Уважаеми колеги,

Във връзка с множеството постъпващи от Вас запитвания относно това как да си запазите стаята за следващата учебна година, защото отивате на студентска бригада или просто не искате да живеете лятото в нея, публикуваме следната информация:

В момента настанителните заповеди на бакалаврите и магистрите са със срок до 20.07.2015г. Това означава, че можете да останете до тази дата (+10 дневен срок за напускане) в общежитието, без да е нужно да подавате каквито и да било допълнителни документи.

В случай, че заминавате на бригада за лятото и се чудите трябва ли или не трябва да си напуснете стаята, за да си я запазите за есенната класация за 2015/2016 учебна година, Ви даваме два възможни варианта:

⇒ Първият вариант е да си подадете заявление за летен престой в стаята, подобно на предни години, тези заявления ще започнат да се подават през месец юни, с тях декларирате, че искате да използвате стаята си през летните месеци, които са неучебни (от 20 юли до началото на учебната година на 1 октомври).

⇒ Вие ще сте на бригада и реално няма да живеете в стаята. Плюсът тук е, че ще можете да си оставите багажа в стаята и да не се изнасяте. Минусът е, че ще трябва да заплащате наем, летен наем и всички консумативи за стаята, все едно, че живеете в нея. Имайте предвид, че сметките ще трябва да бъдат заплащани редовно в указаните срокове (до 25-то число на всеки месец).

⇒ Ако си подадете заявление-декларация за участие в класацията на есен (от 1 до 11 септември), в което изрично сте отбелязали опцията „желая същата стая“, и сте класирани на класацията (излиза на 18 септември), всичко, което ще трябва да направите след като се върнете, е просто да се пренастаните в стаята по документи при Управителя-домакин на блока, в който живеете.

⇒ В допълнение, ако не можете да се настаните в сроковете, указани в Заповедта на Ректора (18 (след обявяване на класацията), 19 (събота), 23, 24 и 25  септември 2015г., както и 1, 2, 5 и 6 октомври 2015г.), то можете да се възползвате от възможността за отложено настаняване. Отложено настаняване можете да поискате, ако сте извън страната, поради лечение или бригада. Отложеното настаняване Ви дава възможност да се настаните сами в стаята си, но по-късно – до 1 ноември 2015 година. За целта е необходимо да изпратите молба в свободен текст до Комисия по настаняване (kn@students.uni-sofia.bg), придружена с копие на задгранична виза и/или самолетен билет, медицинско удостоверение или договор за работа/бригада.

Другият вариант е малко по-различен:

⇒ При втория вариант ще трябва да напуснете стаята си, като най-късно това трябва да се случи на 30 юли. При напускането на стаята ще трябва да си изнесете целия багаж. За напускането ще получите обходен лист, който трябва да запазите до новата класация през септември.

⇒ След като освободите стаята, няма да имате право да живеете в нея.

⇒ Това, че сте освободили стаята си лятото, не означава, че на есен не можете да живеете в същата стая. Когато си подавате заявлението-декларация за класацията (от 1 до 11 септември) е нужно просто в него да отбележите „желая същата стая“. Когато сте декларирали това си желание и сте класиран на класацията, Комисия по настаняване задължително удовлетворява желанието Ви и Ви настанява в стаята, която сте обитавали преди.

⇒ Плюсът тук е, че няма да има нужда да плащате сметки за стая, в която реално няма да живеете цяло лято. Минусът е, че ще трябва да си изнесете всички вещи от стаята (дано нямате много багаж, но може да повикате някой да Ви помогне :)).

Изводът: не е задължително да си плащате стаята през лятото, за да си я запазите за следващата учебна година, достатъчно е просто да отбележите „желая същата стая“ в заявлението си.