Дати за настаняване

ДАТИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ – ГОРЕН КУРС

⇒ на 18.09 и 03.10 се настаняват студенти от ЮФ, ФХФ и ИФ;

⇒ на 19.09 и 04.10 се настаняват студенти от ФКНФ, ФЗФ, ФЖМК;

⇒ на 20.09 и 05.10. се настаняват студенти от ФМИ;

⇒ на 21.09 и 06.10. се настаняват студенти от ФСЛФ, ГГФ и МФ;

⇒ на 22.09 и 09.10. се настаняват студенти от БФ и ФФ;

⇒ на 25.09 и 10.10. се настаняват студенти от ФНПП, СтФ, БогФ и ФП.

На тези дати се настаняват студенти горен курс, включително магистри, както и такива, сменили специалността.

Не се допуска настаняване извън посочените срокове, освен в изключенията, предвидени по ал. 42 в настоящата заповед. Пълния текст на Заповед №РД19-214/30.06.2017 можете да прочетете тук.

ДАТИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ – ПЪРВИ КУРС

⇒ на 26.09 и 03.10 се настаняват студенти от ЮФ, ФХФ и ИФ;

⇒ на 27.09 и 04.10 се настаняват студенти от ФКНФ, ФЗФ, ФЖМК;

⇒ на 28.09 и 05.10. се настаняват студенти от ФМИ;

⇒ на 29.09 и 06.10. се настаняват студенти от ФСЛФ, ГГФ и МФ;

⇒ на 30.09 и 09.10. се настаняват студенти от БФ и ФФ;

⇒ на 02.10 и 10.10. се настаняват студенти от ФНПП, СтФ*, БогФ и ФП.

* Студентите от СтФ имат няколко възможни дати за настаняване, съгласно уводния курс, който им предстои. Повече информация можете да намерите тук.

Не се допуска настаняване извън посочените срокове, освен в изключенията, предвидени по ал. 42 в настоящата заповед. Пълния текст на Заповед №РД19-214/30.06.2017 можете да прочетете тук.

Ненастанилите се в указаните срокове губят мястото, на което са класирани.