Във връзка с нашумели въпроси и проблеми покрай излизането на класацията на горен курс

  • Всеки от горен курс, който е подал заявлението в съответния срок (20.08 – 07.09), и е бил отхвърлен или недопуснат до класация заради неплатени задължения, може да си заплати на касите и да дойде лично до комисия по настаняване и ще одобрим заявлението му. Това може да стане в срок до 29.09.2018г.

    ➥ Всеки, който има някаква грешка по настанителната заповед – било то срок или курс на обучение, нека дойде в КН на място, за да може да го поправим.
    За въпросите относно заплащанията – имате дата по факултети, в която може да платите. Ако не можете на съответната дата, по настанителна заповед имате 7 дневен срок (включващ само работните дни), в който може да заплатите и да се настаните.
    ➥ За прекъснали и семестриално завършили – който не е донесъл уверение, има право да донесе такова до 20.10.2018г.
    ➥ Поради това, че всички първокурсници имат разминаване в разбиранията за попълнен успех/бал – няма да ви връщаме за редакция, по служебен път ще съберем информацията и ще извършим класацията.