Извънредно Общо събрание на Студентски съвет при СУ “Св. Климент Охридски”

Уважаеми колеги,
Председателят на Студентски съвет свиква извънредно Общо събрание на Студентски съвет. Заседанието ще бъде проведено на 6.03.2018 г. (вторник) от 19:00 ч. в заседателна зала 2 със следния дневен ред:

1. Частични избори.
2. Даване на обяснение относно случващото се в Комисия по настаняване до провеждането на конкурса.
3. Даване на обяснение от членовете на Комисията по избор на нови членове.
4. Обсъждане на вот на доверие на:
4.1. Председателя на Студентски Съвет;
4.2. Заместник-председателите – Катерина Костова и Георги Георгиев;
4.3. Главния секретар – Ралица Пехливанова;
4.4. Председателя на Комисия по връзки с обществеността – Юстин Раку.

Всеки желаещ е добре дошъл да се включи в дискусията на живо или чрез писмо по имейл!