Категория Образование

Записване на новоприети студенти [КСК 2017 г.]


Уважаеми бъдещи първокурсници, в тази статия можете да откриете информация за кампанията по записване в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Препоръчваме предварително да се запознаете с необходимите документи, начина им на попълване, таксите за семестъра и съответната електронна карта, както и местоположението на съответната каса и отдел „Студенти“.

⇒ Класирания

Прочетете повече

Анкета за подобряване на материалните условия в Софийски университет

Уважаеми колеги,

Студентски съвет на Софийски университет “Св. Климент Охридски” планира да разработи програма, която да насърчава активното участие на учащите в академичния живот на Университета. В тази връзка ни е нужно вашето мнение.

Молим Ви да попълните следната анкета, която отнема не повече от 3 минути.

Срокът за попълване на анкетата е 16 май 2017 г.

Прочетете повече

По отношение плановете за вдигане на таксите за обучение в СУ “Св. Климент Охридски”

Уважаеми колеги,

Във връзка с новината за увеличение на таксите за обучение на студенти и докторанти от СУ „Св. Климент Охридски”, с цел да разясним ситуацията, да проведем консултация относно мнението на студентите и докторантите и да защитим интересите си, Ви информираме, че:

1. Студентски съвет (СС) и представителите на студентите в Академичен съвет (АС) поискаха гласуването на увеличението на таксите да бъде отложено за следващото заседание на АС, поради това, че бяха уведомени за промените на 22.02.2016 г...

Прочетете повече